Sverige ska fungera

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

KD Örebro län på Facebook

RÖRELSE FÖR PSYKISKT VÄLMÅENDE – ÄVEN UNDER 18 ÅRPå fullmäktige fattades beslut om att bredda psykiatriska fysioterapimottagningen på regionen.Mottagningen arbetar med rörelse som ett medel för att förbättra den psykiska hälsan. Tidigare var det endast möjligt för dig som är över 18 att få denna behandling. Nu blir den tillgänglig även för dig under 18. I övrigt delades kulturpriset ut och en ny kulturplan antogs.Behcet Barsom (KD), regionråd säger:”Det är ett bra beslut som nu tagits gällande fysioterapimottagningen. Det psykiska välmåendet är oerhört viktigt att vi arbetar förebyggande med. Mediciner är inte alltid rätt svar på en behandling och när det kommer till unga så är de oftast i en riskzon för att hamna i ett beroende. Att då möjliggöra alternativa behandlingsmetoder som ger goda resultat även till de under 18 år ser jag bara som något positivt.”De som har tjänstgjort under dagen är:Behcet Barsom, Erica Gidlöf, Lisa Örneus, Markus Lundin, Håkan Stålbert och Magnus Lagergren.Du kan följa fullmäktige live på länken nedan 👇secure.quickchannel.com/qc/create/mainshow.asp?id=r33y9t7 ... See MoreSee Less
View on Facebook
KOMMISSION MOT ENSAMHET INLEDS! I morgon, onsdag den 6 december, inleds det första mötet i den kommission mot ensamhet och för social gemenskap som Världshälsoorganisationen, WHO, nyligen instiftat. Socialminister Jakob Forssmed är utsedd som enda kommissionär från Europa och medverkar på mötet som hålls i Bellagio, Italien.– Ensamhet är ett globalt hälsoproblem med stora negativa hälsokonsekvenser för den enskilde och samhällen globalt. I arbetet med att bryta ensamheten är jag övertygad om att hela samhället behöver hjälpas åt. Vi behöver tillgodose människans gemenskapsbehov med åtgärder som fungerar och därför känns det viktigt att komma i gång med kommissionens arbete, säger socialminister Jakob Forssmed. ... See MoreSee Less
View on Facebook
CAFÉ MED SENIORER I FOKUS! Igår bjöd KD senior in till café senior med Susanne Lindholm Henningsson, kommunalråd i Örebro. Hon beskrev arbetet i opposition och fick flera inspel av deltagarna inför framtagandet av nytt seniorpolitiskt program för Kristdemokraterna i kommunen! ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
Idag står Kristdemokraterna i Lekeberg vid Ica i Mullhyttan fram till klockan 13 och bjuder på glögg! Välkommen! ... See MoreSee Less
View on Facebook
REGIONSTYRELSEN: STOPP MED HYRLÄKAREEfter regionstyrelsens beslut ska så gott som all inhyrd personal inte uppgå till över två procent av hälso- och sjukvårdens personalbudget. I dagsläget ligger den på 3,6 procent.Vi står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar och att begränsa antalet hyrpersonal är ett steg mot att skapa en bättre arbetsmiljö. Vi är säkra på att flera regioner kommer haka på denna trend men det kommer alltid finnas ett behov av hyrpersonal även i framtiden.Behcet Barsom (KD), regionråd säger: ”Jag verkar här och nu och måste agera utifrån de förutsättningar som finns i dag - inte efter något önsketänkande om vad som kan komma i framtiden.” ... See MoreSee Less
View on Facebook
BUDGETDEBATT I RIKSDAGEN!Idag debatterades statsbudgeten i riksdagen. Hans Eklind, ekonomisk-politisk talesperson, satte fokus på Kristdemokraternas vinster kring det förebyggande arbetet. - I min värld är det minst lika intressant att diskutera hur vi bäst förebygger brott som att diskutera straffpåföljd. Alf Svensson har sagt: ”Det finns inte ett barn som har fötts till mördare.” För oss kristdemokrater är och måste familjen vara hörnstenen i det förebyggande arbetet! ... See MoreSee Less
View on Facebook
I somras presenterade Ebba Busch tillsättandet av en samhällsbyggarkommité, som under ledning av Hans Eklind påbörjat arbetet med att ta fram reformförslag för att rusta Sverige för framtiden. Kommittén ska ta fram förslag för att säkra den framtida elförsörjningen och hitta lösningar på bostadsbristen och kompetensbristen på arbetsmarknaden, underhållsskulden inom infrastrukturen och välfärdens utmaningar. Sakpolitiska områden som hänger ihop för att Sverige ska kunna ta tillvara på de möjligheter som ligger framför oss. Läs Ebba Busch berätta mer i en intervju med Aftonbladet, på länk i kommentarsfältet. Har du idéer på hur vi bör rusta Sverige för framtiden? Kontakta oss:kristdemokraterna.se/var-politik/samhallsbygge ... See MoreSee Less
View on Facebook
HÖSTSTÄMMA I PARTIDISTRIKTET! På dagens höststämma diskuterades och beslutades om budget, verksamhetsplan och valplan för Kristdemokraterna i Örebro län inför EP-valet i maj. Hans Eklind, distriktsordförande, berättade om sitt uppdrag i kristdemokraternas samhällsbyggarkommitté och stämman inleddes med en workshop där vi diskuterade många bra framtidsfrågor med Kristdemokratiska förtecken! ... See MoreSee Less
View on Facebook
INFÖR NATIONELLA RIKTLINJER FÖR OFRIVILLIG BARNLÖSHET!Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill införa nationella riktlinjer för ofrivillig barnlöshet. "Oavsett vart i landet man bor ska barnlösa med barnlängtan få likvärdig vård som utgår från en medicinsk individuell bedömning som tillhandahålls på lika villkor." Nationella riktlinjer leder till en mer likvärdig vård. Läs mer här i en artikel av Sarah Kullgren KD, Paula Malinda Säker och Erica Gidlöf: ww.na.se/2023-11-11/infor-nationella-riktlinjer-for-ofrivillig-barnloshet?fbclid=IwAR32Xxo7i4ruYnqPn-9Mz8HgseX53MvktCP9YXIF7n8ugKwOlbtdHSR9N1g ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD