Våra associerade förbund: Öka tryggheten för kvinnor, unga och äldre

 

 

Sverige förtjänar bättre en den politik som fört oss till den situation vi har i dag. 

Det menar Andreas Carlsson riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna som tillsammans med distriktsordföranden för våra tre associerade förbund, Lars O Molin, Erica Gidlöf och Hampus Wadman skriver om den stigande brottsligheten i dagens NA. Läs artikeln på NA.se och här nedan. Läs mer

Regionens bokslut över ett år färgat av Coronaviruset

Aldrig i modern tid har förutsättningarna för Region Örebro län ändrats så drastiskt som när viruset covid-19 fick spridning under 2020. Samtidigt blev vårt uppdrag tydligare än någonsin när fokus att rädda liv i sjukvården och det förebyggande arbetet fick nästan allt fokus. Vi i regionledningen är otroligt stolta över medarbetarnas prestation och utan god samarbetsförmåga och tydligt ledarskap hade vi inte klarat krisen lika bra.
Det skriver regionråd Behcet Barsom (KD) tillsammans med sina kollegor i majoriteten i dagens NA.
 

 

 

 

Läs mer

Kunskap och rätt attityd är avgörande!

”Det behövs förebilder, verktyg att hantera sin problematik och insikt om att livet inte alltid är så lätt. Men det behövs också en insikt om att vi alla är unika individer som är lika mycket värda. Förändrade attityder, tidiga insatser och ökad kunskap både i och utanför familjen, skolan och vården tror vi är några vägar till detta!”
Det skriver kristdemokraterna Marlene Jörhag, ordförande i Programnämnd Barn och utbildning och Malin Silén, ledamot i Beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel i NA den 15 mars som svar på en insändare kring NPF den 8 mars.

Läs mer

Stå upp för barnkonventionen – låt dagmammorna vara kvar!

 

 

 

 

 

 

I olika kommuner runtom i Örebro län kan vi se hur pedagogisk omsorg, i vardagligt tal ”dagmammor”, läggs ner (Nora) eller är på väg att läggas ner (Kumla). Det är vi kristdemokrater djupt kritiska till. Förslaget kan tolkas gå emot både skollagen och barnkonventionen. Det är ett förslag som visar på ännu ett steg i en utveckling där det offentliga anser sig veta bättre än den enskilda medborgaren, i det här fallet vårdnadshavarna.

Det skriver Paula Malinda Säker (KDU Örebro) tillsammans med kristdemokraterna Marlene Jörhag, Angelica Karlsson, Marie Magnusson, Sandra Linnéa Fröjdenstam, Inga-Lill Roswall, Gilite Rg Basole, Markus Lundin, Katarina Herlitz, Hans Sedström och Jonas Hansen i dagens NA.

Läs mer

KDK: Kvinnosjukvården måste uppvärderas!

”Smärta, psykiskt- och fysiskt lidande, rädsla och ignorans. Det är vardag för många kvinnor runt om i landet för att något så grundläggande som kvinnors hälsa och vård fortfarande är eftersatt. Trots att halva befolkningen är fertil under en stor del av sitt liv bedrivs väldigt lite forskning på kvinnors hälsa i allmänhet och kvinnosjukdomar i synnerhet.” Det skriver KDK:s distriktsordförande Erica Gidlöf tillsammans med förbundsordförande Sarah Havneraas i dagens NA. Du kan också läsa artikeln nedan.

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

”Inte mänskligt att ”skydda” genom inlåsning!”

”Att pandemin har drabbat mänskligheten under ett års tid har inte undgått någon. Vi har alla hört om livsfaran som sprider sig över världen. Hur vi ska skydda oss på bästa sätt mot detta virus och ändå behålla vår livssituation. Tyvärr är det skydd genom avstånd till varandra, handtvätt och handsprit som blivit enda sjukdomsförebyggande behandlingen.”

Det skriver Gunbritt Parsmo, ledamot i KD Seniors distriktsstyrelse i gårdagens NA. Frågorna är ytterst relevanta för oss som kristdemokrater. Läs gärna artikeln om att ta vara kompetens och se värdet i våra äldre i tidningen (kräver inlogg) och nedan.

Läs mer

Vi bygger klinisk forskning i den nära vården!

 

Vi delar debattörernas välkomnande av att forskning inom primärvården och den nära vården lyfts i regeringens forskningsproposition. Samtidigt ser vi behov av att få sätta in debattartikeln i det regionala sammanhanget, det vill säga i Region Örebro län.

Läs mer

Vi bor i centrum av Sveriges infrastruktur

”Vi i Örebro län behöver denna järnväg för att säkra arbeten, godsflöden och det som vi inte nämnt något om hittills nämligen möjligheten att resa effektivare mellan olika delar i vårt land.”

Det skriver Hans Eklind, Behcet Barsom och Magnus Lagergren i dagens NA.

Läs mer