Sverige ska fungera

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

KD Örebro län på Facebook

AVGIFTSFRITT TBE-VACCIN TILL BARN & UNGA!I våras hade de styrande partierna KD, S och C presskonferens gällande verksamhetsplan med budget 2025. En stram budget med fokus på en långsiktigt hållbar ekonomi presenterades. Trots en stramhet så har vi kämpat för att kunna ge tillbaka något till våra invånare. Bland annat är en satsning på TBE-vaccin för barn och unga en del av detta.Behcet Barsom (KD), regionråd: ”Det här är en budget som tar ansvar för den demografiska utvecklingen och våra framtida behov. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås genomföra ett antal förändringar som både är bra för våra medarbetare såväl som för alla länsinvånare, såsom vidareutvecklandet av specialpsykiatriska team i hela länet. Utöver detta är det glädjande att vi även från och med nästa år kan erbjuda avgiftsfri TBE-vaccination till barn och unga.”Fakta: Fram till 2009 fanns inga rapporterade fall om TBE i Örebro län. Nu, 2024 så rapporteras det in 20–30 fall per år. ... See MoreSee Less
View on Facebook
SPOT-TEAM – FLEXIBEL PSYKIATRI!Efter ett framgångsrikt pilotprojekt i den norra länsdelen med SPOT-teamen (Specialpsykiatriskt Omvårdnadsteam) siktar vi nu på den västra länsdelen och med uppdrag att omfatta hela länet.Grunden i SPOT-teamen är att ha ett flexibelt arbetssätt som anpassas utifrån varje enskild persons behov. Det ger vinster i måendet när täta vårdinsatser kan ges i hemmet. Arbetssättet möjliggör också ett ökat stöd till och kontakt med patientens närstående. Patienter får dagliga hembesök och stödsamtal. Med tiden och ett tillfrisknande så glesas kontakten ut och slutligen kan patienten återgå till sin vårdcentral.Behcet Barsom (KD), regionråd säger: ”Att få stöd i hemmet gör det möjligt att fortsätta leva ett mer självständigt liv i sin hemmiljö, även under perioder när måendet sviktar. Eller komma hem tidigare från sjukvård.” För oss Kristdemokrater är det viktigt att vården anpassas och blir mer personcentrerad, där personen som vårdas ställs i centrum. Vården ska utgå från personens egen berättelse, förutsättningar, resurser och hinder. Dessutom är detta arbetssätt helt i linje med omställningen till nära vård. ... See MoreSee Less
View on Facebook
EBBA BUSCH TALADE I ALMEDALEN!Idag på Kristdemokraternas dag i Almedalen talade vår partiledare Ebba Busch om tillhörighet och behovet av att rusta vårt land med värderingar och investeringar. Vi behöver rusta Sverige starkare, rusta våra barn med rätt värderingar och utbildningar för framtidens jobb. Vi behöver rusta Sverige med den infrastruktur som ger oss tillväxt och bygga bostäder där arbeten finns.Här kan du se talet: www.svtplay.se/video/jn49EA5/almedalen-partiledartal/ebba-busch-kdHär kan du läsa talet: kristdemokraterna.se/arkiv/nyheter/2023/2024-06-28-ebba-buschs-tal-i-almedalen-28-juni-2024 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi behöver rusta Sverige starkare, rusta våra barn med rätt värderingar och utbildningar för framtidens jobb. Vi behöver rusta Sverige med den infrastruktur som ger oss tillväxt och bygga bostäder där arbeten finns.Vi har inte råd att vänta på att bostadsbyggandet ska ta fart på egen hand, vi behöver statliga åtgärder för att säkra företagsetableringar. Därför vill Kristdemokraterna gå vidare med Peter Larssons förslag för ökat bostadsbyggande i norr. Idag presenterade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och Hans Eklind (KD) att vi vill gå vidare med:- Statlig kreditgaranti och hyresintäktsgaranti till bostäder i etablering och expansionskommuner.- Bättre möjligheter för Norrlandsfonden att finanserna byggandet av nya bostäder.I budgetförhandlingarna driver vi dessutom på för att slopa stämpelskatten på lagfarter vid köp av fastighet för privatpersoner. Vi vill att fler ska kunna ta del av den svenska drömmen om villa, Volvo och vovve.Detta är en del av en större resa – en resa för att rusta Sverige starkt igen. ... See MoreSee Less
View on Facebook
VI BEHÖVER RUSTA SVERIGE STARKT! Sverige är inte bara ett land bland andra. Det är vårt hem. Vi behöver rusta det - med rätt värderingar och rätt investeringar. I morgon kl 11.00 håller Ebba Busch årets Almedalstal på temat ”Sverige vårt hem”. Talet sänds direkt i olika mediakanaler, välkommen att lyssna! ... See MoreSee Less
View on Facebook
VI BEHÖVER RUSTA SVERIGE STARKT!Moder Svea brister i sömmarna. Sverige är underinvesterat och har en rejäl underhållsskuld. Det har gett ett land där tågen inte går i tid, räls saknas, vägar med potthål och ett instabilt elsystem. Nästa år förväntas Sverige ha lägst tillväxt i EU och tuffast klimatmål. Samtidigt är konkurrensen för länder med billig och oetisk arbetskraft stenhård och både USA och andra EU-länder öser statsstöd över sina företag. Sverige måste ha en egen tydlig plan.Sverige behöver en tydlig tillväxtagenda. Vi behöver tunga investeringar i järnväg, väg och elnät som gör att fler företag gör större investeringar. Det ger starkare ekonomi i Sverige, fler jobb och en bättre välfärd. Stora delar av det svenska näringslivet, Sveriges jobbskapare, efterfrågar detta. Inför budgetförhandlingarna driver vi frågan om investeringar för tillväxt. Om vi exempelvis skulle ha ett årligt underskott på 0,5 procent skulle det frigöra cirka 50 miljarder kronor per år. Om vi gör det de kommande 25 åren ökar vi skuldsättningen från 30 procent till runt 40 procent av BNP. Vi klarar EUs budgetregler med råge. Vi har ingen tid att förlora. Vi måste investera i ett starkare Sverige nu. ... See MoreSee Less
View on Facebook
ALL RÖRELSE ÄR BRA RÖRELSE!Brist på rörelse och fysisk aktivitet påverkar barnens lungor, hjärtan, muskler och leder. Det ger dem sjukdomar som åldersdiabetes och fettlever och är orsak till ökad psykisk ohälsa med mer oro, ångest och stress. Om det skrev vi kristdemokrater i en artikel i början av året. Nu finns flera exempel på satsningar i Örebro län som möjliggjorts av medel som delats ut till föreningar för hälsofrämjande och förebyggande insatser och vår politik gör skillnad. - All rörelse har stor betydelse, menar vi kristdemokrater! Det handlar om arbete med att möjliggöra fysisk aktivitet för kvinnor och barn som bor på skyddat boende, samverkan mellan idrottsförening och Ungdomsmottagningen och ett crossfitgym som jobbar med barn med problematisk skolfrånvaro. En förening som fick medel var Friskis och Svettis i Örebro som med hjälp av bidraget kunde samverka med Ungdomsmottagningen Knuffen i Örebro. Satsningen kunde leda till att Ungdomsmottagningen i maj vann ett innovationspris för arbetet.Här kan du läsa mer om medlen: www.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/medel-till-civilsamhallet-for-satsningar-pa-halsa-och-valbefin...Här kan du läsa mer om Ungdomsmottagningen Knuffen: via.tt.se/pressmeddelande/3541299/ungdomsmottagningen-knuffen-prisas-for-arbete-att-inspirera-ung...Och här kan du läsa debattartikeln där vi kristdemokrater berättar mer om hur vi ser på frågan:lansposten.se/2024/01/12/darfor-framjar-vi-okad-rorelse-for-alla-aldrar/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Under Almedalen 2023 pratade Ebba Busch och KD om att Sverige behöver mer pengar för att sätta fart på tillväxten. I januari i år höll Ebba Busch och Hans Eklind (KD) i en presskonferens där de öppnade upp för att låna 25 miljarder om året - i hela 25 år för att finansiera satsningar på bland annat järnvägar, energisystem och försvar.Nu går även Svenskt Näringsliv ut och kräver att regeringen lånar pengar för att finansiera nödvändiga investeringar i infrastruktur. Kristdemokraterna delar bilden att staten behöver låna pengar till framtidsinvesteringar som behövs för att ge näringslivet förutsättningar att växa. Det behövs både el, vägar och bostäder för att företag ska våga etablera sig i Sverige. På så sätt gör vi Sverige grönare och rikare. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi måste hjälpas åt för att våld i relationer ska upphöra! Förra veckan lanserade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ett åtgärdsprogram för 2024-2026 tillsammans med regeringen. Genom programmet ska flera aktörer gemensamt bekämpa: ✔️ Mäns våld mot kvinnor ✔️ Våld i nära relationer ✔️ Hedersrelaterat våld ✔️ Prostitution och människohandel. – Våldet måste upphöra och för att det ska hända behöver många aktörer hjälpas åt. Hälso- och sjukvården har sin roll, då personalen i sitt arbete möter våldsutsatta, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).Programmet innehåller 132 åtgärder inom sex huvudområden där ett särskilt fokus ligger på att underlätta för personer att lämna våldsamma relationer, stärka stödet till barn och unga, bekämpa hedersrelaterat våld och öka kunskapen om digitalt våld. Målet är att skapa en tryggare miljö på nationell, regional och lokal nivå, genom samordnade insatser och stärkt lagstiftning. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD