Sverige ska fungera

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

KD Örebro län på Facebook

STÖD TILL UTSATTA BARNFAMILJER Många hushåll har det tufft nu. Det ekonomiska läget med kraftigt höjda utgifter slår hårt mot i synnerhet barnfamiljer och ensamstående föräldrar med låga inkomster. Barn som äter mer i skolan efter helgen och mer på fredagarna för att det helt enkelt inte finns lika mycket mat hemma som annars. I veckan presenterade vi ett viktigt stöd för utsatta barnfamiljer i denna svåra tid. Regeringen kommer att både förlänga och höja tillägget i bostadsbidraget. Det kommer kunna nå ungerfär 110 000 barnfamiljer. Det handlar om uppåt 2100 kr i månaden som framförallt kommer att nå ensamstående mammor. Detta har varit en absolut prioritet för KD och nu är det äntligen regeringens politik. ... See MoreSee Less
View on Facebook
TVÅ NYA UPPDRAG FÖR REGIONRÅD!SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) hade sin kongress förra veckan och nu har Kristdemokraternas partistyrelse nominerat Behcet Barsom, regionråd, till två nya poster.- Revisorsersättare för SKR Företag AB- Ledamot i stiftelsen ”Vintersol”Vintersol är en speciell stiftelse som funnits sedan 60-talet som grundandes för rehabilitering av diverse sjukdomar som reumatism, MS, Parkinson, stroke, m.m. Behandlingarna sker på en särskild anläggning på Teneriffa och är en mycket uppskattad och kvalitativ behandling. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag har vi haft vårstämma i Nora! Riksdagsledamöterna Larry Söder och Hans Eklind talade om regeringens satsningar för att bryta ofrivillig ensamhet, bostadsbidrag för utsatta familjer och att hela landet ska fungera. Regionråd Behcet Barsom informerade om regionen, kommunchef Christina Landoff informerade om Nora och vi tog beslut om bokslut, verksamhetsberättelse och ny styrelse. 16 motioner behandlades varav merparten skickades vidare till höstens riksting. Stort tack till Nora partiavdelning som stod som värdar. Nu tar vi sikte mot KD-dagarna i april som i år hålls i Örebro! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hans Eklind, vår ekonomisk-politiske talesperson kommenterar dagens besked: ”Kristdemokraterna har alltid varit, och är, familjernas parti. Många barnfamiljer, ensamstående mammor, har det otroligt tufft med högre mat- & elpriser, räntor, mm. Nu har vi sett till att förlänga och höja det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget. Åtgärden innebär ett ekonomiskt stöd på upp till 2 100 kronor i månaden. Att allt fler barnfamiljer fått det allt tuffare finns det många vittnesmål om. Att barn kommer hungriga till skolan skär i hjärtat. Inte någon enda förälder vill undanhålla sina barn möjligheten att äta sig mätt. Det har höjts röster om höjda barnbidrag, men den lösning som nu regeringen föreslår är bättre. Miljonärer behöver inte höjt barnbidrag, men ensamstående mammor gör det! 6 av 10 som får bostadsbidrag är just ensamstående mammor.Att undsätta de som har det tuffast i dessa svåra ekonomiska tider har varit vår ingång i BP 2023 (Budgetpropositionen) och i Vårändringsbudgeten. Denna typ av riktade insatser kan göras av finanspolitiken utan att äventyra uppgiften att tillsammans med penningpolitiken knäcka inflationen. Vi är ett parti till höger med hjärta. Håll utkik, vi kommer presentera fler viktiga och riktiga förändringar under kommande veckor.” ... See MoreSee Less
View on Facebook
FÖRSTÄRKT BOSTADSBIDRAG TILL UTSATTA FAMILJER, TACK VARE KD!Idag går vi ut med den glada nyheten om att regeringen förlänger och höjer det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget för barnfamiljer. Det är ett beslut som Kristdemokraterna varit drivande bakom och som vi nu tack vare att vi sitter i regeringen fått igenom. Det ekonomiska läget har bidragit till att många hushåll fått kraftigt höjda utgifter, vilket påverkar speciellt barnfamiljer och ensamstående föräldrar med låga inkomster. Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna kommit överens om att förlänga samt höja det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget för barnfamiljer. Förslaget innebär ett ekonomiskt stöd på upp till 2100 kronor per månad jämfört med nuvarande 1325 kronor, och är en del av regeringens vårändringsbudget för 2023. Höjningen gäller från 1 juli till 31 december.Omkring 135 000 hushåll tog emot bostadsbidrag i december 2022. 6 av 10 är ensamstående kvinnor. Bostadsbidraget är en inkomstprövad socialförsäkringsförmån som har såväl bostadspolitiska som familjepolitiska syften. ... See MoreSee Less
View on Facebook
FN har utlyst den 21/3 till världsdagen för downs syndrom. Idag är vi många som rockar sockorna över hela landet - över hela världen. För alla människors lika värde och rättigheter. Olikheter berikar! #rockarsockorna ... See MoreSee Less
View on Facebook
EU-MEDEL TILL STÄRKTA JÄRNVÄGSFÖRBINDELSER!Härom veckan besökte infrastrukturminister Andreas Carlson (KD), Örebro där Magnus Lagergren (KD) tog emot honom för att diskutera utbyggnaden av den så kallade ”Botniska Korridoren”.Magnus Lagergren (KD), vice ordförande kollektivtrafiknämnden i Örebro län säger:”Vi behöver bli bättre och våga söka fler EU-medel än vad vi gör i dagsläget för att stärka dessa viktiga stråk. Vi behöver hitta noder som blivit flaskhalsar inom transporter mellan den norra och södra delen av Sverige. Hallsbergs bangård spelar en viktig roll i detta arbetet.”Läs mer i NA här 👉 www.na.se/2023-03-17/uppmanade-minister-att-sluta-dutta--bygg-klart-i-stallet ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sveriges Television har en sammanställning av hur de olika politiska partierna resonerar kring tanken om en prisreglering av matpriserna. Kristdemokraterna avvisar detta och pekar på andra sätt att hjälpa de ekonomiskt mest utsatta. - Politikerna ska inte börja agera prissättare. I de länder där man försökt reglera priserna har man misslyckats till höga kostnader och problem för människor och samhälle, säger Kristdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Hans Eklind. Andra politiska partier kan pyssla med planekonomi. Att vinna populistiska poänger på bekostnad av en entydig ekonomisk empiri känns i allra högsta grad oansvarigt. Ett pristak leder till allt från utebliven produktion till hamstring och nya svarta marknader. Istället ska vi eftersträva en finanspolitik som utformas så att den är riktad och hjälper de som har det allra svårast utan att sätta krokben för att snabbast möjligt knäcka inflationen. Politiken bör dock agera för att säkra en bra och sund konkurrens på marknaden så att priserna inte sätts konstgjort högt. Utöver brist på konkurrens, som utreds av Konkurrensverket, har en svag krona lett till att den svenska matkassen stigit mer än i jämförbara länder. För de hushåll som har det tuffast behöver politiken också rikta ekonomiskt stöd. Vi kristdemokrater såg till att bostadsbidraget för barnfamiljer höjdes med 1.325 kronor i månaden. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD