Sverige ska fungera

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

KD Örebro län på Facebook

Stort tack för alla insatser i valrörelsen och tack till alla er som lade rösten på Kristdemokraterna. Grattis Alice Teodorescu Måwe som kommer till den klart största gruppen i Europaparlamentet! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Den här valrörelsen har Kristdemokraterna fört fram vikten av gränser och frihet, nej till superstat och ja till värderingar om Europas framtid. EU måste fokusera på det som bara EU kan hantera. Låta de beslut som du kan ta vid ditt köksbord inte hamna vid Bryssels skrivbord. Vår toppkandidat Alice Teodorescu Måwe och våra länskandidater Angelica Karlsson och Lukas Forsberg Bernevång har intervjuats, debatterat och kampanjat. Är du fortfarande osäker? Läs mer i debattartiklarna, gå och rösta och lägg gärna din röst på Kristdemokraterna för en röst på Sverige och en röst för EU i en svår tid. ✅ Angelica Karlsson: EU inte superstat✅ Lukas Forsberg Bernevång: Jordbruket i hela Europa går på knäna✅ Sammanfattningsvis: Den Europeiska friheten kräver gränser ... See MoreSee Less
View on Facebook
VEM SKA BESTÄMMA ÖVER SKOGEN?Läs gärna artikeln med Angelica Karlsson, Lukas Forsberg Bernevång och Alice Teodorescu Måwe i NA om att EU ska hålla tassarna borta från skogspolitiken.”Skogsbruket är ett exempel på ett område där maktförskjutningen till Bryssel riskerar att få kostsamma konsekvenser. Vi kristdemokrater kommer i EU att kämpa för att makten över den svenska skogen ska återtas till Sverige. Både för våra markägares, jobbens och tillväxtens skull.”🇸🇪 Rösta KD i morgon den 9 juni. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Stark insats av Alice Teodorescu! ... See MoreSee Less
View on Facebook
💙💛EU är inte enbart en handelsgemenskap, det är också en värdegemenskap. Det finns en grundläggande kultur som byggt Europa och Sverige till en gemenskap värd att försvara💙💛Rösta senast den 9 juni på Kristdemokraterna ... See MoreSee Less
View on Facebook
TIPS! TIPS! TIPS!Nu är det hög tid att bestämma sig vem du ska rösta på!Ikväll möter Alice Teodorescu Måwe de andra partiernas toppkandidater i SVT:s avslutande debatt inför valet. Det vill du inte missa. Sändningen börjar i SVT1 kl.20:00 (debatten varar i två timmar). Heja Alice! #röstakd #röstablågult ... See MoreSee Less
View on Facebook
Den svenska skogen måste få brukas. Artskyddsreglerna medför orimliga inskränkningar för markägare. Processen för att markägare ska få den ersättning man har rätt till är tidskrävande och oförutsägbara. Regeringen ska nu se över hur artskyddet kan begränsas för att stärka äganderätten. Enbart de mest skyddsvärda arter ska kunna få hindra skogsbruk - och till dem hör inte knärot. − Dagens situation medför orimliga inskränkningar för markägare runt om i vårt land. Vi anser att bara de allra mest skyddsvärda arterna och där den samlade nationella populationen kan påverkas märkbart, ska kunna hindra ändamålsenligt markutnyttjande. Den uppmärksammade knäroten är ett exempel på art som inte ska kunna utgöra ett sådant hinder mot skogsbruk när utredningen är klar, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) i ett pressmeddelande. På detta sätt tar regeringen ett ytterligare steg mot att värna skogen som den centrala strategiska resurs den är för Sverige. Kristdemokraterna står på skogsägarnas sida, mot EU-pålagor och mot de som vill att skogsbruket ska upphöra. Rösta KD i EU-valet 9 juni. ... See MoreSee Less
View on Facebook
BEDRAGARNA HAR INGA GRÄNSER! Den organiserade brottsligheten är gränsöverskridande, med ett starkt grepp om Sverige och Europa. Sju av tio kriminella nätverk är aktiva i mer än tre EU-länder samtidigt. Då krävs kraftfulla insatser på alla nivåer, både här hemma i Sverige och inom EU men också globalt. ... See MoreSee Less
View on Facebook
BEDRAGARNA HAR INGA GRÄNSER!Gång på gång ser vi hur kriminella nätverk urskillningslöst bedrar äldre. Hänsynslöst luras äldre på sina besparingar för att finansiera de kriminellas verksamheter. Bara i Sverige är bedrägerier på samma nivåer som hela narkotikaförsäljningen.EU:s medlemsländer behöver vidta gemensamma åtgärder för att komma åt gängkriminaliteten och bedrägerierna. Genom gemensamma transaktions-begränsningar och förstärkt mellanstatligt samarbete mellan polis och åklagare. Kristdemokraterna vill även se ett europeiskt näringsförbud och en omprioritering av resurser till Europol och Eurojust för att gemensamt kunna ta kampen mot gängen och kriminaliteten i EU.Den frihet som EU står för är till för de som följer lagen, inte för de som lurar äldre på deras pensionspengar. Länk finns i kommentar. ... See MoreSee Less
View on Facebook
EU BEHÖVER MER KÄRNKRAFT! "Europa behöver en snabb koordinerad satsning på kärnkraft. Vi ska nu bygga kärnkraft i en takt som gör den gröna omställningen möjlig och gör oss oberoende av Ryssland för vår elproduktion. Nu initierar vi ”Team Europa”, där Sverige tar ledartröjan för att bygga mer kärnkraft", skriver partiledare Ebba Busch (KD) och Alice Teodorescu Måwe (KD), toppkandidat till Europaparlamentsvalet i dagens industri.www.di.se/debatt/eu-behover-mer-karnkraft/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD