Sverige ska fungera

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

KD Örebro län på Facebook

SENIORRABATT I KOLLEKTIVTRAFIKEN!Till hösten införs en seniorrabatt. De som är 70 år eller äldre får 20% rabatt vid köp av enkelbiljett för resa med buss och tåg.KD gör skillnad! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Det ska löna sig att ha arbetat ett helt liv. Vårt förslag ger högre pension för alla Sveriges 2,3 miljoner pensionärer. Den socialdemokratiska regeringens förslag knappt hälften så många. Vi är redo för en ny regering. Gå med i KD! KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
758 MILJONER I BUDGETSATSNINGAR 2023!Viktiga satsningar i majoritetens budget med fokus på vård och personal med över 700 miljoner till vården! Några Satsningar:450 mkr - Full kompensation för ökade löner 178 mkr – För att kapa vårdköerna50 mkr - Lönesatsning för vårdens medarbetare2,5 mkr - Utökad tid för läkarinsatser på särskilda boenden4 mkr – Utökande av närtrafikenBehcet Barsom (KD), regionråd säger:Denna budgetsatsning riktar sig mycket till vår personal. Men vi gör också andra viktiga satsningar på dem som vården är till för - nämligen patienten. Med på läkarinsatser på våra särskilda boenden samt stärkta levnadsvanemottagningar säkerställer vi tryggheten för patienten. ... See MoreSee Less
View on Facebook
FIRA INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN! Idag är internationella familjedagen, en dag att uppmärksamma! Vi människor föds in i ett sammanhang och utvecklas och mognar i den lilla gemenskapen av familj och släkt. Vi kristdemokrater ser familjen som en av de viktigaste naturliga gemenskaperna och kommer i alla lägen att ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att själva styra t ex sin ledighet. Familjen i vid betydelse är så viktig för oss inom alla politikområden, från sjukvård till trygghet och såväl familje- som äldrepolitiken behöver uppvärderas!Du kan läsa mer om vår familjepolitik i principprogrammet och hör gärna av dig till oss om du vill bli medlem eller till din äldre släkting för att höra hur dagen har varit! kristdemokraterna.se/familj/kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag besökte Behcet Barsom, regionråd (KD) närsjukvården. Närsjukvården ägnar sig åt flera olika uppgifter under dagarna, bland annat med sina mobila team besöker de patienter i sina hem. Ett varmt och nära sätt att hjälpa de allra mest sköra.Fantastisk personal som lägger ner sin kropp och själ för att finnas nära patienten.De mobila teamen har KD drivit länge i regionpolitiken och kommer fortsätta utveckla! 🚑 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vissa värderingar är inte valbara. Det finns ingen plats för religiöst sanktionerad prostitution och människohandel. Vår riksdagsledamots reaktion på avslöjandena av SVT:s Uppdrag Granskning där shiamuslimska församlingsföreträdare förmedlat "njutningsäktenskap":- Det är ren & skär prostitution och människohandel som avslöjats. Det är rimligt att omedelbart frysa både bidrag och vigselrätt temporärt för Islamiska Shiasamfunden i Sverige. Varken skattepengar eller juridisk befogenhet ska hamna i händerna på individer eller organisationer som både detta bottenlösa sätt utnyttjar utsatta kvinnor, det menar Hans Eklind, riksdagsledamot och präst, i en kommentar till SVT:s Uppdrag Gransknings avslöjanden.Enligt uppgifter i media har organisationen Islamiska Shiasamfunden i Sverige agerat efter Uppdrag Gransknings graverande avslöjanden där shiamuslimska ledare tjänar pengar på att erbjuda utsatta kvinnor till män som vill ha sex. UG:s granskning visar dock att detta är ett utbrett problem där över hälften av de undersökta församlingarna har församlingsföreträdare som är villiga att förmedla så kallade njutningsäktenskap. Därför måste detta utredas ordentligt och under tiden ska inte en enda skattekrona betalas ut och inte en enda kvinna riskeras att utnyttjas via vår vigselrätt.- Vi kristdemokrater hävdar att vissa värderingar inte är valbara. Här har vi ett vidrigt exempel på hur man via religionen försöker legitimera att en kvinna säljer sin kropp. För dessa utsatta kvinnors skull får vi inte tveka att agera när denna typ av uppgifter kommer oss till del. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi kristdemokrater har förhandlat fram den största förstärkningen av pensionärernas ekonomi sedan det nuvarande pensionssystemet infördes. Det sker i två steg. Redan under hösten kommer ersättningen till de sämst ställda pensionärerna öka med 1 000 kr per månad, genom en höjning av garantipension och bostadstillägget. Därefter kommer skatten på pensioner sänkas med ytterligare 6 miljarder kronor och vi inför en helt ny ”pensionsutdelning” i pensionssystemet, en så kallad ”gas”, som ger högre pension när Sveriges ekonomi är god. Viktigt är att vi upprätthåller principen att det ska löna sig att arbeta. Med socialdemokraternas och vänsterpartiets garantitillägg skulle vissa få lägre pension om de jobbade mer! ... See MoreSee Less
View on Facebook
SAMTAL OM EU PÅ RUDBECK! Idag på Europadagen är det 72 år sedan Robert Schuman, kristdemokrat och fransk utrikesminister presenterade Schumanplanen, att produktion av kol och stål skulle ägas gemensamt. För fred och samarbete!När Europa låg i ruiner efter andra världskriget var det tre kristdemokrater - Schuman, de Gasperi och Adenauer - som såg att fascism, nazism och kommunism orsakat förödelsen. De lade grunden för ett EU som syftade till att bevara fred och säkerhet i Europa. Samarbete och dialog framför väpnad konflikt.Vi kristdemokrater är europavänner och EU-anhängare. Det är dock inte detsamma som att EU ska ges rätten att lösa allt. Med subsidiaritetsprincipen så ska vi se till att frågor löses på den mest ändamålsenliga nivån, graden av EU-vänlighet handlar således inte om hur mycket, eller lite, makt som ska flyttas till Bryssel. Idag samtalade Hans Eklind och Håkan Stålbert om EU tillsammans med elever på Rudbecksgymnasiet! ... See MoreSee Less
View on Facebook
EBBA I GÅRDAGENS PARTILEDARDEBATT!Trygghet, pensioner och landsbygd var några av de ämnen som kom upp i gårdagens partiledardebatt. För att trygga vår livsmedelsproduktion behövs en trygg jordbruks- och landsbygdspolitik. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD