KD: Dags att bryta den svenska ensamheten

Vi kan inte längre blunda för något som visat sig ha förödande folkhälsoeffekter. Ensamhetsproblematiken kan inte vänta – vi behöver bryta den nu.

 

 

 

 

 

 

13procent av svenskarna har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst, enligt SCB. Det innebär att i Örebro län bor ungefär 38 000 personer som saknar en nära vän. Läs hela artikeln av Jakob Forssmed, Behcet Barsom, Lars O Molin och Erica Gidlöf nedan.

Läs mer

KDK i Länsposten: Olikheter berikar!

”Den åttonde mars infaller den internationella kvinnodagen. En dag att uppmärksamma! För oss kristdemokrater grundar sig jämställdhet mellan kvinnor och män i alla människors lika och okränkbara värde. Sällan är det en framkomlig väg att bekämpa varandra. Ett gott samhälle bygger på en samhällsgemenskap och ett outtalat kontrakt där vi hjälps åt att underlätta livet för varandra.” 

Det skriver Kristdemokraternas kvinnoförbund i Örebro län i veckans nummer av Länsposten. Läs hela artikeln nedan:

Läs mer

Hans Eklind (KD): Vi stoppar friåret och förstärker välfärden!

KD, M och V är överens om finansiering av ytterligare 2,5 mdr kr i generella statsbidrag till kommuner och regioner. Totalt blir det därför 7,5 miljarder extra inklusive de 5 mdr kr som regeringen aviserat i kommande vårändringsbudget. Viktigt tillskott för äldreomsorgen, sjukvården och skolan.

Siffror blir lätt abstrakta. Här nedan är resursförstärkningen (5,25 mdr kr) omvandlad till lärartjänster eller undersköterskor i länets olika kommuner:

Lekeberg: 7 lärare, 9 undersköterskor

Laxå: 5 lärare, 6 undersköterskor

Hallsberg: 13 lärare, 17 undersköterskor

Degerfors: 8 lärare, 11 undersköterskor

Hällefors: 6 lärare, 8 undersköterskor

Ljusnarsberg: 4 lärare, 5 undersköterskor

Örebro: 129 lärare, 165 undersköterskor

Kumla: 18 lärare, 24 undersköterskor

Askersund: 9 lärare, 12 undersköterskor

Karlskoga: 25 lärare, 33 undersköterskor

Nora: 9 lärare, 12 undersköterskor

Lindesberg: 20 lärare, 26 undersköterskor

Resursförstärkningen till regionerna (2,25 mdr kr) ger Örebro län möjlighet att anställa 97 sjuksköterskor.

Kristdemokraternas beslut att prata med alla partier har gett resultat. Trots bristerna i välfärden röstade regeringen och dess stödpartier igenom sin, för välfärden, underfinansierade budget för bara en månad sedan. Nu tvingas de agera av en opposition som sätter politiska resultat, inte vem ska vara med vem, främst. Dessutom har oppositionen förmågan att ena sig kring åtgärder för att stärka upp detta ytterligare.

Hans Eklind

Kristdemokraterna, riksdagsledamot

Örebro län

En hållbar kollektivtrafik behövs!

Ska fler välja bussen framför bil måste det gå snabbare och smidigare att ta sig dit du vill med buss än med bil. På de mest trafikerade busstråken inne i Örebro tar det i dag längre tid att åka buss än bil på grund av de många stoppen. Därför tar Örebro kommun tillsammans med Region Örebro nu ytterligare ett steg i att utveckla kollektivtrafiken. Ett nödvändigt steg.

Det skriver Magnus Lagergren, David Gelinder m.fl. i dagens NA.
Läs mer

Forskning och attityder behövs för en jämställd vård!

Nyligen tog Region Örebro län fram en handlingsplan för jämställd vård. Att det är viktigt håller nog de flesta med om, men vad innebär det i praktiken? Vi tror bland annat att det handlar om att synliggöra och medvetandegöra skillnader som faktiskt finns för att därefter arbeta för en så likvärdig och personcentrerad vård som möjligt, oavsett vilket kön patienten eller vårdgivaren har. Därmed handlar en jämställd vård såväl om att mäta som om attityder till det man uppmätt. Jämställd vård innebär alltså att män och kvinnor i lika stor utsträckning får den vård de behöver.

Läs mer

Äldres psykiska hälsa – Café Senior bjuder in till möte

VÄLKOMMEN TILL CAFÉ SENIOR!

Regionråd Behcet Barsom talar på temat ”Äldre psykiska hälsa”. Hur arbetar Kristdemokraterna i regionen med detta? En tjänsteman från regionen deltar också.

Den 25 november i Ljusgården, Filladelfiakyrkan klockan 15:00. Varmt välkommen! Läs gärna mer och anmäl dig på vår Facebooksida.

 

Välkommen alla medlemmar i partidistriktet på extra årsmöte!

Dag:            Lördagen den 23 november 2019

Plats:          Kulturarenan, Vivallaskolan, Diktargatan 25C Örebro

9:30                                   Anmälan och registrering i röstlängden                                                                               Kaffe/te och smörgås serveras

10:00                                 Välkommen Hans Eklind, distriktsordförande

                                          Årsmötet öppnas

Tal av inbjuden talare från Polisen.

Förhandlingar

Information

Ca 12:30                            Förhandlingarna avslutas.

OBS!        Med anledning av fikat vill vi att alla ombud från avdelningar och partidistriktsstyrelsen anmäler sig till distriktskansliet.

Kallelse till ombud har sänts ut.

Alla medlemmar är varmt välkommen!

Anmäl dig gärna till distriktskansliet, 019-611 36 01, malin.silen@kristdemokraterna.se

 

Sara Skyttedal – Politisk after work på Makeriet 18/10!

Kristdemokraternas och kanske Sveriges vassaste EU-parlamentariker Sara Skyttedal gästar Makeriet i Örebro fredagen den 18/10 klockan 18:30. Ingång till Makeriet finns på Kungsgatan 3.

”6 månader i Bryssel” är temat för AW:n där Sara kommer berätta och bli utfrågad om hennes arbete som parlamentariker i EU.

Ingen föranmälan krävs men meddela gärna din närvaro i Facebookeventet. Restaurang & bar är öppen som vanligt!

Varmt välkommen!