Sverige ska fungera

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

KD Örebro län på Facebook

FÖRSTA STEGET MOT STATLIGT HUVUDMANNASKAP!Nu tar vi första steget mot ett möjligt statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvårdvården. För en jämlik vård i hela landet. Det är en stor dag för svensk sjukvård, Sveriges patienter och vårdens medarbetare! Se gärna presskonferensen i första kommentaren. ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
ANSTRÄNGD EKONOMI I REGIONEN!Idag har de styrande partierna i Region Örebro län bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterat verksamhetsplan med budget för 2024.Region Örebro län går mot en tid som kommer vara ansträngd. Tillsammans behöver vi möta dessa ansträngningar på ett ansvarsfullt sätt. Nästan ingen region är förskonad mot denna utmaning eller går opåverkade av de konflikter och kriser som pågår runt om i världen.Med fortsatta investeringar och effektiviseringar, samtidigt som tidigare satsningar får effekt, kan vi ge invånarna en god sjukvård och säkra vårt kärnuppdrag.Detta ansträngda läge kräver dock handlingskraft. För att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi föreslår vi en justerad skattesats med 75 öre. Skattehöjningen motsvarar 569 miljoner kronor 2024. Men det räcker inte. Nästan lika mycket ska verksamheterna spara för att få ihop ekonomin på sista raden. Detta är medel som avsätts för att stärka primärvården och kollektivtrafiken i hela länet. Behcet Barsom (KD), regionråd säger följande:”Det känns tryggt att våra tidigare satsningar börjar få effekt och arbetet med den uppskjutna vården är igång. Men tuffare tider kräver också svåra beslut. I förhandlingarna krävde vi Kristdemokrater en skriftlig överenskommelse som innebär en temporär skattehöjning på 75 öre. Alternativen var en skattehöjning på 1.35 kronor eller nedskärningar på över en miljard. Här landade vi i ett avvägt och klokt beslut” ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
Ikväll kl. 21.15 medverkar Hans Eklind i Agenda. Se sändningen i SVT2 eller via länken: www.svtplay.se/agenda ... See MoreSee Less
View on Facebook
GRATTIS PÅ MORS DAG! Kvinnor och män ska ha lika villkor att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål. Där är samhället inte helt i dag. Men mammor förändrar världen. Från de första sparkarna i magen finns de där. Mammas trygga hand finns där när barnet tar sitt första steg och håller i hela vägen. Mammor är ovärderliga, för i trygga familjer växer det upp trygga individer. Far- och mormödrar är också ovärderliga för att få livspusslet att gå ihop. Idag är alla mammors dag! Grattis till er och framför allt till oss som får ha er i våra liv! ... See MoreSee Less
View on Facebook
PANELDISKUSSION OM HJÄRT-LUNGSJUKDOMARIgår kväll höll Riksförbundet HjärtLung en paneldebatt på USÖ om hjärt-lungsjukdomar. Från politiken deltog Erica Gidlöf, ordförande i beredningen för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård från Kristdemokraterna.Verksamhetschefer inom hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi berättade bland annat om hur ett litet ingrepp kan ge stor hjälp genom PCI, kateterburen intervention med ballongvidgning.Sedan deltog politiken och diskuterade bland annat sekundärprevention vid hjärtsjukvård, personcentrerad vård, KOL- och hjärtsviktmottagningar i primärvården. Samverkan med kommunerna i syftet att stärka kompetensen kring hjärt- och lungsjukdomar hos omvårdnadspersonal i hemtjänst blev också en diskussion. ... See MoreSee Less
View on Facebook
SARA SKYTTEDAL BESÖKTE ÖREBRO!Igår fick Örebro besök av EU-parlamentariker Sara Skyttedal (KD).Ett besök där Sara på ett konkret sätt beskrev det arbete som fortskridit under de senaste åren.Bland annat Irak-delegationen där Sara har en ledande roll och jobbar hårt för att stärka demokratin i landet. Sara lyfte också den skillnad som EPP faktiskt gör inom europasamarbetet för att motverka förslag som har överstatliga tendenser. De framtida utmaningarna är många och flera av dem är kopplade till innovation och industrin. Här har EU har ett stort arbete framöver för att på ett klokare sätt väga in och balansera industri, innovation och de globala klimatmålen.EU ska vara LAGOM! 🇪🇺 ... See MoreSee Less
View on Facebook
INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN!Idag är internationella familjedagen. Vi kristdemokrater betonar de små gemenskaperna där familjen har en särskild roll. Vi vill att hela Sveriges alla familjer ska fungera. En generös föräldraförsäkring ger barn mer tid med sina föräldrar. Regeringen genomför nu en förbättrad och modern föräldraförsäkring som innebär att föräldrar samtidigt, tillsammans, kan ta ut föräldrapenning för omsorg om sitt barn. Dagens 30 dubbeldagar kommer nu bli 60. Det är viktigt för ökad valfrihet och flexibilitet. Hela Sveriges familjer ska fungera. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Regionråd Behcet Barsom praktiserade på akuten på eftermiddagen. ”Ovanligt lugnt idag, men läkaren Edvin som jag följde visade mig allt det som pågick ”bakom kulisserna”. Samtal med patienter, undersökning, dokumentation, rådgivning med kollegor, beställning av prover, röntgen, sökning i databaser, provsvar osv.Mycket lärorikt. Tack Edvin och kollegor på akuten för att ni tog er tid.” ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD