Sverige ska fungera

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

KD Örebro län på Facebook

STATSBUDGETEN PRESENTERAD!Idag presenterade regeringen budgetpropositionen!Ett axplock av de välkomna reformerna:- Kraftiga tillskott till välfärden- Satsning på sjukvården- Särskilt tillskott till cancervården- Medel för att minska vårdköer och psykisk ohälsa- Bostadsstöd till utsatta barnfamiljer- Sänkt skatt för pensionärer och kompensation för 57:ornaLäs mer på regeringens hemsida i länken nedan. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vädret har under våren och sommaren pressat många svenska lantbrukare. Torkan och den efterföljande nederbörden har inneburit negativa konsekvenser för jordbruken och kan på sikt hota livsmedelsförsörjningen.Sverige tilldelas 5,59 miljoner euro från EU:s jordbruksreserv. Därtill föreslår regeringen i budgeten att medfinansiera denna summa med 200 procent, vilket är den högsta möjliga medfinansieringen enligt regelverket. Det totala stödet blir alltså 193 miljoner kronor som ska gå till svenska jordbruksföretag som drabbats hårt under sommaren av torka och nederbörd. ... See MoreSee Less
View on Facebook
TACK REGERINGEN – 3 MILJARDER TILL SJUKVÅRDI veckans så presenterade regeringen ett omfattande paket med fokus på sjukvården. Den innehåller bland annat 3 miljarder kronor som ska betalas ut till regionerna efter vårdbehov. Det så kallade ”sektorsbidraget” skapar en frihet för regionerna då det inte är särskilt riktat till något särskilt område inom hälso- och sjukvården.Behcet Barsom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden säger:"Regeringens satsningar är välkomna. Det löser tyvärr inte hela utmaningen med underskott och omställningen inom vården är en konstant process kräver som mycket resurser. De ekonomiska tillskotten ger dock våra länsinvånare en fortsatt stärkt cancer och operationsvård. Trots svåra ekonomiska tider ger det även regionens verksamhet bättre förutsättningar att fokusera på utveckling och fortsatt effektivisering i vår verksamhet. Våra länsinvånare ska känna sig trygga i att de kommer få den vård de behöver." ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hans Eklind skriver tillsammans med Camilla Rinaldo Miller om att regeringen nu sjösätter KD:s förslag om ett fritidskort:”Det är en av regeringens största reformer, med nästan 800 miljoner per år. Det är också en av de mest betydelsefulla på både kort och lång sikt. Fritidskortet handlar nämligen om så mycket mer än en aktiv fritid. Det handlar om gemenskap, identitet och goda förebilder. Barn och unga som ges en meningsfull fritid där de får utveckla sina intressen och talanger. Där de blir välkomnade till en samhörighet som erbjuder något annat än gängens.Kristdemokraterna är tydliga med att barnen måste gå först.En aktiv och meningsfull fritid är ett av de främsta värnen mot psykisk ohälsa, gatans värderingar och att dras in i kriminalitet. För varken kroppen eller själen mår bra av att man sitter stilla. Allra minst när man är ung.Kristdemokraterna är tydliga med att barnen måste gå först och de får aldrig bli en budgetregulator i svåra tider. Mer tid tillsammans och en meningsfull fritid måste därför vara högt prioriterat. Med Kristdemokraterna i regering blir det verklighet och nästa år införs äntligen fritidskortet.” ... See MoreSee Less
View on Facebook
ÖREBRO AIRPORT- EN KRISBEREDSKAP!Flera partier i länet ser inget värde med att regionen och andra kommuner är med och stöttar Örebro Airport. Det gör däremot Kristdemokraterna. Vissa kan hävda att det endast är till för rika affärsmän och företag som nyttjar för affärsresor eller Örebro – London-linjen.Så är inte fallet. DHL, FedEx, MSB, Försvarsmakten och Svenskt Ambulansflyg är några exempel på verksamheter som är beroende av Örebro Airport för ett starkt och konkurrenskraftigt logistiskt nav.Behcet Barsom (KD), regionråd besökte flygplatsen under dagen tillsammans med regionstyret och säger följande:"Cirka 600 medarbetare finns på området. Transportledare, brandmän, tullpersonal, restaurangpersonal, mekaniker – många som bor och jobbar i vårt län. Utöver de uppenbara fördelarna för tillväxten i vårt län så är Örebro Airport även en fullvärdig beredskapsflygplats vilket är en stor fördel för regionen. Flygplatsen är och kommer förbli en viktig pusselbit för regionens framtid på flera plan." ... See MoreSee Less
View on Facebook
Cancer är idag den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige, och väntas inom en snar framtid att bli den vanligaste. För att stärka den svenska cancervården kommer regeringen därför att skjuta till 500 miljoner kronor årligen kommer fram till 2026. Det motsvarar en fördubbling av de medel som tidigare avsatts för cancervården.Satsningen ska korta väntetiderna, säkra tillgången på personal och förbättra rehabiliteringvården så att patienter kan leva ett liv av hög kvalitet trots sjukdom. Barncancervården får också en riktad satsning, liksom det förebyggande arbetet. För att kunna möta framtidens utmaningar inom området ska också den nationella cancerstrategin uppdateras.Läs mer på länk i kommentarsfältet. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Det civila samhället är ovärderligt för ett levande samhällsliv och är ett uttryck för det demokratiska samhället som är större än staten. Dessutom finns många organisationer inom civilsamhället som arbetar för att stötta utsatta människor, något som blivit särskilt värdefullt i ekonomiskt tuffa tider.Regeringen skjuter därför till 100 miljoner kronor per år till det svenska civilsamhället, där huvuddelen ska gå till organisationer som arbetar med människor i särskilt utsatta situationer. Engagera dig i partiet med hjärta. Bli medlem:kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD