Sverige ska fungera

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

KD Örebro län på Facebook

Idag invigdes valstugan i Örebro av vår riksdagsledamot Hans Eklind. Våra kandidater Angelica Karlsson och Lukas Forsberg Bernevång var självklart också på plats och berättade kort deras viktigaste frågor i valet till EU-parlamentet! ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
VÄRDERINGAR FÖR EUROPAS FRAMTID!I tider av kris och krig i Europa är det viktigare än någonsin att EU hittar tillbaka till sina rötter och sitt kärnuppdrag: att med västerländska värderingar som grund värna om fred och frihet. Det var genom det gemensamma europeiska arbetet som århundranden av krig och förstörelse på vår kontinent byttes mot fred och välstånd. Jag tror att det är genom detta samarbete – med värderingarna i centrum – som Europa kan uppnå en hållbar fred och ett fortsatt välstånd.Lukas Forsberg Bernevång står på plats nummer 31 på kristdemokraternas valsedel.- Värderingar i centrum för EU:s politik - Hjälp Europas bönder att ställa om till ett hållbart jordbruk- Inkludera fler industrier och länder i utsläppshandeln ... See MoreSee Less
View on Facebook
SJUKVÅRDSMINISTER ACKO ANKARBERG JOHANSSON PÅ BESÖK I ÖREBRO!Idag hade vi vår sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson på besök i Örebroregionen som samtalade med den politiska ledningen med bland andra Behcet Barsom (KD) och talade på ett medlemsmöte. Bland annat besöktes dysmeli- och armprotescentrum samt Nerurokirurgen och NIMA på USÖ. Under kvällen berättade hon också om regeringens arbete och sjukvårdspolitiken kopplat till EU-lagstiftning. Antibiotikaresistens, vaccin mot livmoderhalscancer och kompetensförsörjning var några av alla områden som berördes. Vi kan vara stolta över arbetet i regionen och över vår sjukvårdsminister, tack Acko för allt du gör! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi kristdemokrater sätter alltid barnen och familjerna först. Familjen är den grund som samhället vilar på, och måste därför ha makten att själv kunna utforma sin egen vardag. Men för att det ska fungera behövs det en aktiv politik, som anpassar sig efter problemen som utvecklas år för år. För att göra vardagen enklare - så att livspusslet går ihop. Politiken finns för att stötta i den ovärdeliga uppgift som föräldrar har. Vi behöver hjälpa på det sätt som vi kan. På sociala medier och internet har techjättarna en makt och kontroll över det klimat som påverkar våra barn, och som vi föräldrar ensamma inte kan påverka. Föräldrarna har ingen chans mot de dopaminpåslag som apparna för med sig. Dess algoritmer finns det heltidsjobb för att förstå sig på - tid som föräldrar inte har. Barnen luras idag in på hemsidor med explicit material som kan leda vidare till desinformation och ändlöst scrollande. Kristdemokraterna vill fortsätta hålla barnen och familjernas ryggar. Därför driver vi för att EU ska införa striktare regler för just sociala medier. Där bolagen måste ge information om deras produkter, påvisa att deras appar inte är skadliga eller beroendeframkallande. Vi vill ge föräldrarna en bättre chans att kunna stoppa det skadliga användandet av skärmar genom regler på EU-nivå som begränsar användartid, ger bättre föräldrakontroller och blockerar annonser. Idag firar vi internationella familjedagen genom att uppmärksamma familjens oersättliga roll i samhället. ... See MoreSee Less
View on Facebook
FRIHET FÖR FAMILJER OCH SVENSK SJUKVÅRD, GRÄNSER FÖR BRYSSELS MAKT!Idag är det internationella familjedagen och vår sjukvårdsminister Acko Ankarberg besöker Örebro län.Familjen i vid betydelse är så viktig för oss kristdemokrater inom alla politikområden, från sjukvård till trygghet och såväl familje- som äldrepolitiken behöver uppvärderas! Men politiken måste veta sina gränser och värna subsidiaritetsprincipen - rätt beslut i rätt forum. Vi kristdemokrater vill bland annat: - Samverka och införa ny EU-lagstiftning mot antibiotikaresistens - Ta bort den sociala pelaren i Bryssel för beslut närmare medborgaren - Öka barns frihet och motverka psykisk ohälsa med gränser online - Skydda skogsbruket från EU-pålagor för att trygga framtida generationer - Skapa ambitiösa och realistiska klimatmål för 2040 för framtidens familjer ... See MoreSee Less
View on Facebook
Nu har Kristdemokraternas valmanifest inför EU-valet 2024 presenterats. Bläddra för att se de olika delarna eller ta del av allt direkt på hemsidan. Länk finns i kommentarerna. ... See MoreSee Less
View on Facebook
NY VÅRDCENTRAL I SKEBÄCK INVIGD!Efter ett beslut som togs många år tillbaka i tiden står äntligen vårdcentralen i Skebäck på plats.4021 kvadrat stort med modernare lokaler och hela 43 undersökningsrum. Barnanpassad, byggd på ett klimatsmart sätt och med stort fokus på patientsäkerheten.Vid invigningen sa Behcet Barsom (KD), regionråd: ”Vårdcentralen i Skebäck har nästan 16.000 listade patienter Med den nya vårdcentralen och det nya vård- och omsorgsboendet hoppas vi i Regionen kunna fortsätta vårt goda arbete för en bättre hälsa för våra invånare.Ett stort tack till er alla som har varit delaktiga och bidragit till förverkligandet av detta och det som kommer i nästa etapp. Och ett stort tack också till alla medarbetare. Ni gör ett fantastiskt arbete varje dag, året runt.” ... See MoreSee Less
View on Facebook
”Mitt rättesnöre när jag deltagit i public service-kommittén är att Sverige behöver fria och oberoende medier. Det är en hörnsten i vår demokrati. Med Tidöpartiernas förslag säkras det unika svenska ekosystemet med ett oberoende public service och livskraftiga kommersiella medier bibehålls och stärks.” Det konstaterar Hans Eklind som ingår i den public-service kommitté som förra året tillsattes av regeringen för att utreda public service-bolagens uppdrag och villkor under perioden 2026 till 2033. Det som Kristdemokraterna idag presenterat är en kompromiss, en bra kompromiss innebär att alla är lite nöjda och lite besvikna. Det är ingen hemlighet att vi kristdemokrater gärna sett en betydligt mer åtstramande medelstilldelning för de åtta åren framåt. Nu fick vi till en konstruktion som innebär att public service måste fortsatt prioritera och effektivisera.Under nästa åttaåriga tillståndsperiod som inleds 2026 får de tre public servicebolagen drygt 80 miljarder kronor. Medelstilldelningen innebär att public service brutto får mer pengar, men som netto exempelvis inte kompenseras för pris- och löneökningar varför man fortsatt behöver prioritera och effektivisera. Det som är bra går alltid att göra bättre. Det är viktigt att public service-företagens verksamhet kan följas upp, granskas och utvärderas och att företagen har ett transparent förhållningssätt till allmänheten.Påståendet från oppositionen om att vi på något sätt kringskär public service oberoende är falskt. Det är samma principer som fortsatt ska gälla, att public service-bolagen självständigt utformar sin programverksamhet utifrån de allmänna principer och riktlinjer som satts av riksdag och regering. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD