• Partidistriktsstyrelse

  Ordförande
  Hans Eklind (Riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Örebro län)

  hans.eklind@kristdemokraterna.se

  Mobil: 072-467 61 25

  1:e v. Ordförande
  Maria Landh
  maria.landh.kd@icloud.com

  2:e v. Ordförande
  Johan Silverdal
  johansilfverdal@hotmail.com 

  Ledamöter
  Jonas Hansen, Lekeberg
  Anna Blomquist, Karlskoga
  Marlene Jörhag, Örebro
  Rose-Marie Wilnerzon-Thörn, Örebro
  Bo Rudolfsson, Laxå
  Margareta Andergard, Lindesberg

  Ledamöter från associerat förbund
  Kristdemokratiska ungdomsförbundet Örebro län (KDU)
  Hampus Wadman, Örebro, ledamot hampus.wadman@kdu.se 
  Oscar Toftling, Kumla, ersättare

  Kristdemokratiska seniorförbundet Örebro län (KD-Senior)
  Lars O Molin, Örebro, ledamot lars.o.molin@kristdemokraterna.se
  Christina Håkansson, Örebro, ersättare

  Kristdemokratiska kvinnoförbundet Örebro län (KDK)
  Erica Gidlöf, Örebro, ledamot erica.gidlof@kristdemokraterna.se
  Sandra Fröjdenstam, Örebro, ersättare

  Adjungerade till styrelsen
  Behcet Barsom, regionråd
  Conny Harrysson, kassör
  Eje Cesar, ombudsman
  Malin Silén, organisationssekreterare