• Partidistriktsstyrelse

    Ordförande
    Hans Eklind (Riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Örebro län)

    hans.eklind@kristdemokraterna.se

    Mobil: 072-467 61 25

    1:e v. Ordförande
    Maria Landh
    maria.landh.kd@icloud.com

    2:e v. Ordförande
    Johan Silverdal
    johansilfverdal@hotmail.com 

    Ledamöter
    Jonas Hansen, Lekeberg
    Anna Blomquist, Karlskoga
    Marlene Jörhag, Örebro
    Rose-Marie Wilnerzon-Thörn, Örebro
    Bo Rudolfsson, Laxå
    Margareta Andergard, Lindesberg

    Ledamöter från associerat förbund
    Kristdemokratiska ungdomsförbundet Örebro län (KDU)
    Hampus Wadman, Örebro, ledamot hampus.wadman@kdu.se 
    Oscar Toftling, Kumla, ersättare

    Kristdemokratiska seniorförbundet Örebro län (KD-Senior)
    Lars O Molin, Örebro, ledamot lars.o.molin@kristdemokraterna.se
    Christina Håkansson, Örebro, ersättare

    Kristdemokratiska kvinnoförbundet Örebro län (KDK)
    Erica Gidlöf, Örebro, ledamot erica.gidlof@kristdemokraterna.se
    Sandra Fröjdenstam, Örebro, ersättare

    Adjungerade till styrelsen
    Behcet Barsom, regionråd
    Conny Harrysson, kassör
    Eje Cesar, ombudsman
    Malin Silén, organisationssekreterare