• Om Kristdemokraterna

  Kristdemokraternas historia

  Kristdemokratins rötter sträcker sig långt tillbaka och de moderna kristdemokratiska partierna och har sitt ursprung i 1800- och det tidiga 1900-talets kristligt sociala partier såsom tyska Zentrum, italienska Partito Popolare och det holländska antirevolutionära partiet. Dessa partier, inte minst i Syd- och Centraleuropa, var ofta inspirerade av den katolska socialläran, var ickesocialistiska reformistiska partier med brett väljarstöd ur alla samhällsklasser.

  Kristdemokratin i Europa växte sig stark efter andra världskriget som motreaktion till nazism. I Sverige bildades partiet några år senare av andra skäl. Vi är stolta över vår historia som vilar på två ben; den europeiska antinazistiska och den svenska folkrörelsebakgrunden. Ute i Europa är kristdemokratin större än i Sverige, vårt systerparti CDU har exempelvis styrt Tyskland under många år. I Europaparlamentet är vår partigrupp EPP den största gruppen.

  – Kristdemokratin har rötter långt tillbaka i tiden.
  – Kristdemokratin i Europa växte sig stark efter andra världskriget för att uppvärdera människovärdet och i Europaparlamentet är vår partigrupp, EPP, den största gruppen.
  – Partiet i Sverige bildades 1964 som en motreaktion när övriga i samhället gjorde allt för att göra upp med tidigare generationers värderingar.

  Läs mer om vår historia här.

  Kristdemokraterna i Örebro län

  Kristdemokraterna i Örebro län har kanslilokaler med personal i Örebro. Vi har medlemmar i alla länets kommuner och har representanter i kommunfullmäktige i 10 av 12 kommuner. I regionen har partiet 6 mandat och arbetet leds av regionråd Behcet Barsom.

  I riksdagen har partiet 22 ledamöter och Örebro län representeras av riksdagsledamot Hans Eklind. Kristdemokraterna är också representerat i EU-parlamentet av Sara Skyttedal och David Lega.