Vitsippspriset 2017

Vitsippepriset har delats ut årligen sedan 1992 av Kristdemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Örnsköldsvik. Mottagare är en person eller organisation som genom sitt engagemang på ett utmärkande sätt bidragit till en positiv samhällsutveckling.

I år delar vi ut priset till en ideell organisation som kan beskrivas med ord som engagemang, osjälviskhet och medmänsklighet; Missing People Västernorrland.
Missing People står för viktiga och avgörande insatser i sökandet efter försvunna personer och gör på så sätt en stor insats när någon behöver det som mest.
Priset togs emot av Daniel Viklund och Mikael Stenberg från Sundsvall.

Vitsippan är Kristdemokraternas partiblomma. Associationerna går till vårens obändiga växtkraft och att vitsippan är så svår att utrota, precis som människors engagemang i samhället. Vitsippspriset delas ut för små och stora insatser som är viktiga för samhället, ofta utförda i det tysta.

Förra året gick Vitsippepriset till nätverket ”Medmänniskor i Mellansel” och ”Ankaret i Långviksmon” och året dessförinnan till härbärget Vinternatt.

Välkommen

Bild

Vad roligt att du hittat till Kristdemokraterna i Örnsköldsviks lokala hemsida. Här hittar du kontaktuppgifter till våra politiker samt våra motioner och interpellationer som vi lagt i kommunfullmäktige.