KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KRISTDEMOKRATERNA AGERAR I SÄKERHETSKRISEN

Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Grattis Israel på självständighetsdagen! Vi kommer fortsätta att arbeta för stärkta relationer mellan Sverige och Israel. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Kristdemokraterna

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn. Dessvärre ser vi att det inte är så idag, bland annat porrsurfas det på skoltid. Medelåldern för när pojkar börja porrsurfa ligger idag på 12 år. Vi kristdemokrater tycker att internetleverantörerna bör ha en skyldighet att erbjuda ett porrfilter utan extra kostnad till de konsumenter som önskar. Dessutom ska alla skolor ha ett porrfilter i sin digitala utrustning.

Därför har vi idag röstat i Riksdagen för att förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha ett verktyg på datorer och nätverk som används i undervisningen så att pornografiskt material filtreras bort. #porrfriskola
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Kristdemokraterna

Den syriska regimens användning av kemiska vapen mot sin egen befolkning är ett allvarligt brott mot folkrätten. Rysslands veto i FN:s säkerhetsråd får inte hindra att omvärlden reagerar med kraft. Det är rimligt att Sverige stödjer de riktade och proportionerliga militära aktioner som USA, Storbritannien och Frankrike nu vidtar.

FN-utredningar har tidigare slagit fast att den syriska regimen genomfört attacker med kemiska vapen, tydliga indikationer visar att så var fallet även denna gång.

Världssamfundet har ett ansvar men också en skyldighet att reagera. Detta för att minimera riskerna för ytterligare användning av kemiska vapen från Bashar al-Assads sida.

Omvärldens agerande gentemot den syriska regimen följs dessutom mycket noga av länder som Nordkorea och Iran. Om länder som dessa kan dra slutsatsen att massakrer på oskyldiga civila inte bestraffas kan hotet mot internationell fred och säkerhet öka.
Kriget i Syrien går nu in på åttonde året och det mänskliga lidandet är bortom vår fattningsförmåga. Att FN och världssamfundet inte förmår att sätta stopp för lidandet är ett misslyckande av historiska mått. Våldet och dödandet måste omedelbart upphöra och processen inledas för att ställa de skyldiga till svars för den senaste tidens allvarliga folkrättsbrott.

Dessa insatser måste kombineras med en fortsatt målmedvetenhet i kriget mot terroristgrupper såsom Islamiska Staten och Nusra-fronten. Först därefter kan förhandlingar syftande till fred leda till konkreta resultat som säkerställer att landets alla befolkningsgrupper kan leva i ett framtida fungerande Syrien.
... See MoreSee Less

View on Facebook

7 days ago

Kristdemokraterna

Nu stärks barnens rättigheter! Att vara en röst för de som själva är för svaga för att höras är kristdemokratins kärnuppgift. Det är därför glädjande att det arbete som vi påbörjade i Alliansregeringen nu resulterar i att Barnkonventionen blir svensk lag.

Samhällets skydd för barn genom lagstiftning är otroligt viktig. I synnerhet gäller det för barn som inte kan skydda sig eller ta tillvara sina egna intressen. Barn som får växa upp i trygg och stimulerande miljö har dessutom bättre förutsättningar att klara de utmaningar de ställs inför senare i livet.

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela barnkonventionen. Mycket återstår att göra och vi är övertygade om att barns rättigheter och ställning kan stärkas ytterligare. Barns rätt kommer alltid vara vuxnas ansvar. Det ansvaret kommer Kristdemokraterna fortsätta ta.
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: