Höjd skatt löser inte vårdens problem

Idag kom beskedet om att Koalition för Östergötland föreslår en skattehöjning på hela 85 öre. Moderaterna och Kristdemokraterna är inte förvånade, men kritiska. De menar att en skattehöjning inte kommer lösa vårdens problem.

Läs mer

Nyhetsbrev vecka 15

Hej!

Något av det jag uppskattar allra mest med uppdraget som gruppledare och oppositionsråd för Kristdemokraterna i Region Östergötland är att ha hela Östergötland som arbetsfält. Att få besöka olika delar av vår region, att få möta kunniga, driftiga och intressanta personer, att se det som starkt förenar oss östgötar, och också notera vad som kan vara lite mer specifikt för en viss del av regionen. Den gångna veckan har jag haft glädjen att besöka Ödeshög, Vadstena, Söderköping, Norrköping och Åtvidaberg. I veckans nyhetsbrev berättar jag mer om vad jag gjorde där. Har du tips på besöksmål i någon av de tretton östgötakommunerna som har koppling till regionens ansvarsområden, hör gärna av dig! Men till att börja med kommer här denna veckas nyhetsbrev. Trevlig läsning!

Läs mer

En motion för bättre vård i Östergötland

Utred behovet av intermediärvård
i Region Östergötland

Idag lämnar Jessica Eek (V) och Stefan Redéen (KD), som båda arbetar inom
sjukvården i Region Östergötland, gemensamt in en motion till Regionfullmäktige
med förslag för att avlasta intensivvården och att förbättra patientsäkerheten inom
Region Östergötlands sjukvård.

En stor del av den icke planerade vården inom regionen ges inom akutsjukvården
och för patienter som behandlas för livshotande tillstånd finns det platser inom
intensivvården som idag är hårt belastad.

”Region Östergötland behöver hitta vägar för att förbättra patientsäkerheten och
vården, ett sätt att göra detta är att satsa på intermediärvård”, säger Jessica Eek (V).

Vårdformen intermediär vård finns idag inom den medicinska akutsjukvården på
Universitetssjukhuset i form av övervakningsenheten MOA. Där kan patienter med
stora medicinska behov och sviktande vitala funktioner vårdas.

På den neurologiska övervakningsenheten NOA kan propplösande behandling ges
till patienter med stroke. Självklart är det inte bara på universitetssjukhuset i
Linköping och inom medicin och neurologi som behovet av intermediärvård finns.

”Detta ökar rekryteringsmöjligheterna och möjliggör för undersköterskor och
sjuksköterskor att välja en karriärväg inom slutenvården, vilket skapar incitament till
vidareutbildning”, säger Stefan Redéen (KD).

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har inte något uttalat politiskt samarbete, utan
är två skilda partier som har funnit en samsyn i denna fråga och lämnar därför nu in
en motion med syfte att genomlysa behovet av intermediärvårdsplatser i Region
Östergötland – för bättre vård och patientsäkerhet i Östergötland.

Stefan Redéen (KD)
Foto: Per Groth

Jessica Eek (V)
Foto: Per Groth

Nyhetsbrev vecka 14

Hej!

Efter en intensiv helg med årsmöten både lördag och söndag, blir det även denna vecka nyhetsbrevsförfattande måndag morgon. I förra veckan när jag var på ett sammanträde med Kristdemokraternas partiavdelning i Linköping fick vi hör att partiavdelningen nu uppnått 443 medlemmar! För en tid sedan var vi smått chockade att vi lyckats passera 400-strecket. Ökningen fortsätter, också de positiva siffrorna i opinionsmätningarna! Nu gäller det att arbeta hårt framåt för att fortsätta den positiva trenden! Här kommer en kort resumé över vad vi gjort på den regionpolitiska fronten den gångna veckan. Trevlig läsning! Läs mer