Nyhetsbrev vecka 42

Hej!

Söndagskvällen är här och veckan har inte många timmar kvar. Eftersom jag varit på Kristdemokraternas riksting i Uppsala fredag-söndag, kommer inte veckans nyhetsbrev förrän nu. Jag hoppas att ni alla har tagit del av rapportering från rikstinget i traditionella och sociala medier. Det blir därför inte så många rader om rikstinget i nyhetsbrevet. Några regionalpolitiska händelser hanns med innan färden bar av till Uppsala. Lite kort om dem, kommer här. Trevlig läsning!

Läs mer

Vi vill satsa på tåget

[Insändare i dagens pappersupplaga av Folkbladet]

Trafikverket har lagt fram sitt förslag till nationell plan. I den finns inte en enda krona till upprustning och satsning på Stångådalsbanan. Redan i februari gick det rykten om detta. Därför lämnade Kristdemokraterna in en motion i mars där vi föreslog att Region Östergötland skulle göra ett kraftfullt politiskt agerande gentemot Trafikverket, tillsammans med Landstinget i Kalmar och berörda kommuner, i syfte att säkra en upprustning av banan. På dagens regionstyrelse väljer Koalition för Östergötland att avslå vår motion och tydligt visa sin nedprioritering av Stångådalsbanan.

Att rusta Stångådalsbanan främjar den regionala tillväxten. Med kortare restid och tätare tågtrafik skapas ett större geografiskt område där man kan pendla för jobb och studier. Fler kan alltså bo kvar utan att behöva flytta för arbetets skull.

Per Larsson, oppositionsråd och gruppledare,
Lena Käcker Johansson, ledamot i regionfullmäktige,

Nyhetsbrev vecka 41

Hej!

Återigen är det söndag förmiddag och jag blickar även idag ut mot vackra solbelysta höstfärger utanför fönstret, när jag sitter ned och skriver dessa rader. För tre veckor sedan hölls val i Tyskland, där kristdemokratiska CDU höll ställningarna som största parti, och Angela Merkel får fortsätta att regera. I tisdags formerades äntligen en regering i Nederländerna efter långdragna förhandlingar efter valet i mars. I den nya regeringen återvänder kristdemokratiska CDA till makten tillsammans med tre andra mitten-höger-partier. Idag hålls val i Österrike, där kristdemokratiska ÖVP ser ut att återta positionen som största parti, och kanske även posten som förbundskansler. Om mindre än elva månader är det val i Sverige, då är det vår uppgift att se till att även vårt svenska kristdemokratiska parti, liksom våra europeiska kollegor, får ökat väljarstöd och återvänder till makten. Då behövs hårt arbete av oss alla! Vilka små steg i den riktningen vi tagit från Kristdemokraterna i Region Östergötland den gångna veckan, och en del annat, kommer här i kortform i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

Läs mer

Vi ville lyfta fram Stångådalsbanan i viktigt remissvar

Vid gårdagens sammanträde i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden behandlades Remissvar på Regional transportplan (RTP) för Kalmar län 2018-2029. Region Östergötlands förslag till svar koncentreras till de gemensamma transportstråken för Östergötlands och Kalmar län. I svaret kommenteras Stångådal- och Tjustbanan särskilt, men Kristdemokraterna tyckte att svaret kunde utvecklas. Vänsterpartiet (V) stödde vårt förslag, men tyvärr valde övriga partier att avslå vårt yrkande.

Läs mer