• Våra företrädare

  Under mandatperioden 2018-2022 sitter Kristdemokraterna i opposition i Region Östergötland. Väljarnas röster vid landstingsvalet 2018 gav oss 8 mandat i regionfullmäktige av totalt 101. Utöver mandaten i fullmäktige finns Kristdemokraterna representerade genom våra företrädare i regionstyrelsen och i flertalet av regionens övriga politiska organ, såsom nämnder, beredningar och utskott.

   

  VALKRETS 1 – Linköping

  Foto: Per Groth www.pergroth.com

  Stefan Redéen
  Ledamot Regionfullmäktige
  stefan.redeen@regionostergotland.se

  Foto: Per Groth www.pergroth.com

  Per Larsson
  Regionråd i opposition
  Gruppledare för Kristdemokraternas regiongrupp
  Ledamot Regionfullmäktige
  2:e vice ordf. Regionutvecklingsnämnden
  Ledamot ALMI Företagspartner
  Ledamot Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  Ersättare Mälardalstrafik AB (MÄLAB)
  Ersättare Central Baltic Steering Committe
  per.larsson@regionostergotland.se

  Fredrik Topplund
  Ledamot Regionfullmäktige
  Vice ordförande Natur- och friluftsrådet
  Ledamot Behovstyrningsberedning 3
  Politisk sekreterare Region Östergötland
  fredrik.topplund@regionostergotland.se

  Birre Waern
  Förste ersättare Regionfullmäktige
  Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
  Ledamot HSN:s beredning för behovsstyrning 1
  Ledamot HSN:s representant i beredningen för folkhälsa
  birgitta.waern@regionostergotland.se

  Magnus Engström
  Andre ersättare Regionfullmäktige

  Rihab al Chahaf
  Tredje ersättare Regionfullmäktige


  VALKRETS 2 – Norrköping

  Foto: Per Groth www.pergroth.com

  Anders Eksmo
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Regionstyrelsen
  Ledamot Regionen Råd För Funktionshinderfrågor
  Ledamot Regionstyrelsens samordningsberedning (SOBER)
  Ledamot Regionstyrelsens beredning för strategiska ägarfrågor
  Ledamot Arvodeskommittén
  anders.eksmo@soderkoping.se

  Foto: Per Groth www.pergroth.comElvira Wibeck
  Ledamot Regionfullmäktige
  Andre vice ordförande Regionfullmäktige
  Ledamot Politiska ledningsgruppen (PLG)
  Ersättare Rolf Wirténs kulturstiftelse
  elvira.wibeck@kristdemokraterna.se

  Foto: Per Groth www.pergroth.com

  Anna Swärd
  Första ersättare Regionfullmäktige
  Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
  Ledamot HSN:s beredning för behovsstyrning 2
  Ersättare Samordningsförbundet Östra
  anna.sward@regionostergotland.se

  Tomas Tekmen
  Andre ersättare Regionfullmäktige
  tomas.tekmen@kristdemokraterna.se

  Erik Tingberg
  Tredje ersättare Regionfullmäktige
  erik.tingberg@kristdemokraterna.se


  VALKRETS 3 – Kinda, Åtvidaberg, Söderköping, Valdemarsvik

  Foto: Per Groth www.pergroth.com

  Lena Käcker Johansson
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Ledamot HSN:s beredning för behovsstyrning 4
  Ledamot HSN:s samordningsberedning (SOBER)
  Ledamot samrådet för vård och omsorg
  Nätverket hälsa och demokrati
  Ersättare Prioriteringscentrum
  lena.kacker.johansson@regionostergotland.se

  Máire Skogstjärna
  Förste ersättare Regionfullmäktige
  Ersättare Scenkonst Öst
  klga71@yahoo.com

  Marianne Svensson
  Andre ersättare Regionfullmäktige
  marianne.svensson@kristdemokraterna.se

   

  Bengt-Ove Kalsson
  Tredje ersättare Regionfullmäktige
  bengt-ove.karlsson@kristdemokraterna.se

   

   


  VALKRETS 4 – Mjölby, Boxholm, Ödeshög, Ydre, Vadstena

  Foto: Per Groth www.pergroth.com

  Annicki Oscarsson
  Ledamot Regionfullmäktige
  2:e vice ordförande stiftelsen Östgötamusiken
  annicki.oscarsson@kristdemokraterna.se

  Peter Olofsson
  Förste ersättare Regionfullmäktige

  Jenny-Sofia Gustafsson
  Andre ersättare Regionfullmäktige

  Tommy Engback
  Tredje ersättare Regionfullmäktige


  VALKRETS 5 – Motala, Finspång

  Foto: Per Groth www.pergroth.com

  Nils-Ingvar Graan
  Ledamot Regionfullmäktige
  Vice ordförande Kinda Kanal AB
  Ledamot AB Östgötatrafiken
  Ersättare Nyköping-Östgötalänken AB
  nisse.graan@kdu.se

  Per-Olof Hårsmar
  Förste ersättare Regionfullmäktige

  Michael Sjöberg 
  Andre ersättare Regionfullmäktige

  Tomas Tekmen
  Tredje ersättare Regionfullmäktige

   


  Övriga

  Martin Zetterlund
  Ersättare Regionstyrelsen
  Ledamot Regionstyrelsens beredning för personal- och kompetensförsörjning
  martin.zetterlund@regionostergotland.se

  Kristin Andersson
  Ersättare Regionutvecklingsnämnden (RUN)
  Vice ordförande RUN:s beredning för folkhälsa
  kristin.andersson@finspang.se

  Christina Landoff
  Ledamot Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN)
  Ledamot TSN:s representant i Regionens pensionärsråd
  christina.landoff@kristdemokraterna.se

  Jonni Harrius
  Ersättare Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN)

  Jan Gyllenhammar
  Revisor Region Östergötland
  jan.gyllenhammar@kristdemokraterna.se

   

  Lars Eklund
  Scenkonst Öst
  lars.eklund@kristdemokraterna.se

  Lillemor Hejdegaard
  Ledamot Stiftelsen Östergötlands museum
  Ledamot Patientnämnden

  Jonni Harrius
  Ersättare Viltförvaltningsdelegationen

  Tommy Sennehed
  Ersättare Östergötlands Nykterhetsförbund
  tommy.sennehed@gmail.com

  Solveig Danielsson
  Nämndeman i Förvaltningsrätten


  Gudrun Eklund

  Nämndeman i Förvaltningsrätten

  Stefan Ackeryd
  Nämndeman i Förvaltningsrätten

  Christer Petré
  Nämndeman i Kammarrätten

  Christer Torebring
  Nämndeman Göta Hovrätt
  Juryman Tryckfrihetsmål 1:a gruppen