• Våra företrädare

  Under mandatperioden 2022-2026 sitter Kristdemokraterna i styret för Region Östergötland. Tillsammans med Moderaterna och Liberalerna utgör vi Östgötasamverkan. Väljarnas röster gav oss 8 mandat i regionfullmäktige av totalt 101. Utöver mandaten i fullmäktige finns Kristdemokraterna representerade genom våra företrädare i regionstyrelsen och i flertalet av regionens övriga politiska organ, såsom nämnder, beredningar och utskott.

   

  VALKRETS 1 – Linköping

  Per Larsson
  Regionråd
  Gruppledare för Kristdemokraternas regiongrupp
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ordf. Regionutvecklingsnämnden
  Ledamot ALMI Företagspartner
  Ledamot Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  Ersättare Mälardalstrafik AB (MÄLAB)
  Ersättare Central Baltic Steering Committe
  per.larsson@regionostergotland.se

  Birre Waern
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
  Ledamot HSN:s beredning för behovsstyrning 2
  Ledamot Samordningsförbundet Östra Östergötland
  Ledamot Östergötlands läns Nykterhetsförbund
  Ledamot Stiftelsen Östergotlands museum
  Nämndeman Förvaltningsrätten
  birgitta.waern@regionostergotland.se

  Martin Zetterlund
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ersättare Regionstyrelsen (RS)
  Ledamot RS beredning för personal- och kompetensfrågor

  Lillemor Hejdegard
  Förste ersättare Regionfullmäktige
  Ledamot Patientnämnden

   


  VALKRETS 2 – Norrköping


  Foto: Per Groth
  www.pergroth.com

  Elvira Wibeck
  Ledamot Regionfullmäktige
  Förste vice ordförande Regionfullmäktige
  Ordförande Region Östergötlands pensionärsråd
  Ledamot Region Östergötlands arvodeskommitté
  elvira.wibeck@kristdemokraterna.se

  Anders Eksmo
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ledamot Regionstyrelsen (RS)
  Ordförande RS beredning för hållbarhet och hälsa
  anders.eksmo@soderkoping.se

  Simone Öhrn
  Förste ersättare Regionfullmäktige
  Ersättare Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
  Ledamot Regionstyrelsens beredning för omvärldsanalys
  simone.ohrn@kristdemokraterna.se

   


  VALKRETS 3 – Kinda, Åtvidaberg, Söderköping, Valdemarsvik

  Lena Käcker Johansson
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
  Ordförande HSN:s beredning för behovsstyrning 3
  Ordförande AB Kinda Kanal
  lena.kacker.johansson@regionostergotland.se


  Evelina Nilsson
  Förste ersättare Regionfullmäktige
  Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning nr 4
  evelina.nilsson@kristdemokraterna.se

   


  VALKRETS 4 – Mjölby, Boxholm, Ödeshög, Ydre, Vadstena

  Foto: Per Groth www.pergroth.com

  Annicki Oscarsson
  Ledamot Regionfullmäktige
  1:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Ordförande Samrådet för vård och omsorg
  Ersättare Samverkansnämnden
  annicki.oscarsson@kristdemokraterna.se

  Magnus Sjöberg
  Förste ersättare Regionfullmäktige
  Ledamot Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
  Ledamot Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning


  VALKRETS 5 – Motala, Finspång

  Kristin Andersson
  Ledamot Regionfullmäktige
  Ersättare Regionutvecklingsnämnden (RUN)
  Ledamot RUN:s beredning för utbildning och kompetensförsörjning/näringsliv

  IngaLill Johansson
  Förste ersättare Regionfullmäktige
  Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning nr 1


  Övriga

  Fredrik Topplund
  Politisk sekreterare Region Östergötland
  2:e ersättare i Regionfullmäktige, valkrets 3
  Juryman i Tryckfrihetsmål, första gruppen
  fredrik.topplund@regionostergotland.se

  Jonni Harrius
  Revisor 2023-2026

  Lars Eklund
  Scenkonst Öst

  Máire Skogstjärna
  Scenkonst Öst

  Solveig Danielsson
  Nämndeman i Förvaltningsrätten

  Stefan Ackeryd
  Nämndeman i Förvaltningsrätten

  Christer Petré
  Nämndeman i Kammarrätten

  Christer Torebring
  Nämndeman Göta Hovrätt
  Juryman Tryckfrihetsmål 1:a gruppen