• Regionalt valprogram 2022-2026

    KRISTDEMOKRATERNA ÄR REDO ATT STYRA REGION ÖSTERGÖTLAND

    I Kristdemokraternas regionala valprogram 2022-2026 finns en mängd konkreta förslag för att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården och utveckla en kollektivtrafik som knyter ihop länet. Tillsammans med förslag inom kultur, besöksnäring, näringsliv och utbildning är vi redo att styra Region Östergötland – igen!

    Valprogram2022-2026