• KD Älvkarleby – För mer frihet till kommuninvånarna

    Kristdemokraterna behövs i Älvkarleby!

    Kristdemokraterna ställer upp i Älvkarleby kommun för att låta människor kunna få mer inflytande över sina liv. Det är inte socialdemokraterna som ska bestämma över hur uttagen av föräldraledighet ska fördelas i familjen. Familjen vet bäst hur de vill ha det. Äldre ska kunna få välja äldreomsorg och om de är fyllda 85 år en plats på Tallmon eller annat anpassat boende utan biståndsprövning. Vi jobbar för att volontärerna i Älvkarleby kommun kan samordnas, och gärna tillsammans med ett socialt företag där många kan få jobb i stället för att gå på bidrag. Ensamheten är vårt största folkhälsoproblem farligare än cancer och hjärt-kärlsjukdom. Det behövs en gemensamhetslokal med tillgång till fika och enkel mat som är öppen för alla typer av människor.