• Förtroendevalda

  Mandatperiod 2023-2026

  Kommunfullmäktige

  Peter Lundberg
  Anna Markgren
  Robert Andersson, ersättare
  Anna-Karin Selström, ersättare

  Kommunstyrelse

  Peter Lundberg
  Anna Markgren, ersättare

  Allmänna utskottet/Budgetberedningen

  Peter Lundberg

  Utbildningsutskottet

  Anna Markgren

  Älvsbyns kommunföretag

  Peter Lundberg

  Älvsbyns fastigheter

  Nils Sundström, ersättare

  Överförmyndarnämnd Piteå & Älvsbyn

  Robert Andersson, vice ordförande

  Gemensam räddningsnämnd Piteå & Älvsbyn

  Robert Andersson, vice ordförande

  Valnämnden

  Anna Markgren