• Förtroendevalda

  Mandatperiod 2019-2022

  Kommunfullmäktige

  Ordinarie:

  Peter Lundberg, Älvsbyn
  Eivor Lundberg, Vidsel

  Ersättare:

  Nils Sundström, Älvsbyn
  Lars Olofsson, Vistträsk


   Styrelser/Nämnder/Utskott

  Kommunstyrelse

  Peter Lundberg, Älvsbyn
  Ersättare: Eivor Lundberg, Vidsel

   

  Budgetberedning

  Peter Lundberg, Älvsbyn

   

  Arbete och omsorgsutskott

  Eivor Lundberg, Vidsel

   

  Älvsbyns kommunföretag

  Peter Lundberg, Älvsbyn

   

  Älvsbyns fastigheter

  Nils Sundström, Älvsbyn

   

  Överförmyndarnämnd Piteå & Älvsbyn

  Robert Andersson, Vidsel

   

  Personalutskottet

  Ersättare: Peter Lundberg, Älvsbyn