• I kommunen

  Våra högst prioriterade frågor i Älvsbyns kommun är; de äldre, företagande, trygghet, barn och familj.

  DE ÄLDRE
  Vi ska kunna lita på att äldreomsorgen finns där när vi behöver den. Alla äldre ska ha rätt till ett anpassat boende. Vi säger Ja till att bygga ett nytt äldreboende/trygghetsboende, men först behöver en plan tas fram för vad vi ska göra med de gamla lokalerna på Nyberga. Vi måste värna de äldres rätt att bestämma över sitt eget liv så långt det är möjligt. De har erfarenhet och kunskap som ska tas tillvara. KD Älvsbyn vill ge personer över 85 år rätt att välja äldreboende utan biståndsbedömning. Vi vill utveckla kvaliteten i äldreomsorgen bland annat genom att förstärka bemanningen, ta bort delade turer och förbättra maten och måltidssituationen. Vi vill också införa enklare tjänster för att avlasta för undersköterskor och få fler händer inom äldreomsorgen och skapa guldkant för de äldre.

  FÖRETAGANDE
  Det privata näringslivet och entreprenörskapet är grunden för vår välfärd. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. De skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Kristdemokraterna i Älvsbyns kommun vill att vi ska bli den bästa och fördelaktigaste kommunen i Norrbotten att starta, äga och driva företag i. Detta är väldigt viktigt för oss utifrån flera perspektiv. Företagen och de jobb de skapar lägger grunden till att vi kan ha en bra vård, skola och omsorg i kommunen. Därför vill vi bland annat skapa Norrbottens lägsta kommunala avgifter för företagare. Vi vill också systematiskt locka hit fler företag genom att inrätta en tjänst som etableringssäljare.

  TRYGGHET
  Vi vill ha fler poliser i kommunen och i Sverige vill vi ha 10 000 fler poliser. Trygghet är också så mycket mer än poliser. Vi vill exempelvis öka det förebyggande arbetet bland unga, förbjuda böneutrop och motverka våldsbejakande islamism i Älvsbyns kommun. Religion ska vara en frihet inget tvång.

  BARN OCH FAMILJ
  Vi värnar byaskolorna och har flera gånger gått i bräschen för att försöka rädda kvar skolorna i Korsträsk, Vistträsk och Vidsel. Vi vill införa jourklasser för elever som inte fungerar i normal skolsituation. Elever som sköter sig ska inte straffas på grund av elever som inte sköter sig. Vi vill att det ska finnas barnskötare inom barnomsorgen. Vi vill förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg i egen, kommunal eller privat regi.