• Sara Degrér

  Gruppledare
  Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen med flera uppdrag
  Kontakt: Sara.Degrer@danderyd.se

  Om Sara:
  Sara Degrér är född 1974 i Karlskrona och flyttade till Stocksund 2006, för naturen, trevliga trädgårdsidyllen, bra skolor, närheten till city, kulturutbud, stort föreningsliv och trygga miljöer Hon har en Förskollärarexamen från Kalmars högskola, en fil.kand examen i Psykologi och en fil.mag examen i Pedagogik från Lunds Universitet samt en Lärarutbildning från Stockholmsuniversitet. Nu driver hon ett eget webbföretag. Sara är gift, har fyra barn och hund. Hennes stora intressen är inredning, resa, upptäcka nya platser, små och stora städer, intressanta miljöer och kulturella utbyten. Går hellre runt i Venedigs katedraler och museum eller timmar på Disneyworld i Florida än ligger på stranden. Sara har förarbevis och seglade i många år, men har på senare tid bytt till motorbåt och åker ut i skärgården med familjen så ofta hon kan. Hon är en vintermänniska och gillar slalom, långfärdsskidor och skridskor.

  Sara engagerade sig i Kristdemokraterna då ideologierna är förenligt med hennes principer för friheten att forma sitt eget liv, politiken ska stödja inte styra. Sara har ett brett politiskt intresse men brinner extra för familjepolitik, barn och unga, skola och utbildning samt hälsa och miljö. Att få möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för våra unga- vår framtid! Hon är för ett aktivt och fritt skolval och vill satsa på mångfald för föräldrar att välja förskola och skola som passar bäst för deras barns behov och förutsättningar. Satsningar på vidareutbildning för pedagoger och personal anpassade till samhällets utveckling. Kunskapskraven för barn och elever ändras i vårt snabba teknologiska samhälle och skolan måste vara en del i denna utveckling. Vikten av att skapa trygga lärmiljöer där individen stöttas för den hon eller han är och vill vara. Trygghet och tillit till sin egenförmåga och satsningar för att motverka psykisk ohälsa och noll tolerans mot mobbning.

  Satsningar på särbegåvade elever och fler yrkeskategorier i skolan för att stötta och hjälpa barn och elever, samt ett högre vårdnadsansvar. Sara valdes till ordförande för KD Danderyd februari 2021 och är 1:a vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Hon är en positiv person som gillar utmaningar, högt tempo och ser möjligheter istället för hinder. Hennes styrkor är ledarskap, vågar ta beslut, arbeta mot ett tydligt mål, organisera, kommunikativ, konkret, flexibel, inkluderande i sitt ledarskap, lyhörd och har lätt att samarbeta med andra. Tillsammans! För ett starkare KD- Ett tryggare Danderyd