• Våra politiker

  Partiavdelningsstyrelsen:

  Håkan Johanson
  Ordförande
  hakan.johanson@telia.com
  Läs mer

  Anders Hultgren
  Ledamot
  anders.hultgren@allocation.se
  Läs mer

  Gunnar Liljegren
  Ledamot
  gunnar.liljegren@netsales.se

  Milles Lindgren
  Ledamot
  milles.lindgren@gmail.com
  Läs mer

  Eva Borelius Zätterström
  Ledamot
  evabzatterstrom@gmail.com

  Läs mer

  Erik Baggström
  Ledamot
  baggstrom@telia.com

  Kjetil Anthonisen
  Ledamot
  kjetil.anthonisen@danderyd.se

  Sara Degrér
  Ledamot
  sara.degrer@danderyd.se

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fastighetsnämnden:
  Håkan Johanson, ordförande

  Kommunstyrelsens produktionsutskott:
  Håkan Johanson, ledamot

  Kultur- och fritidsnämnden:
  Milles Lindgren, ordinarie ledamot

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden:
  Sara Degrér, v ordf

  Socialnämnden:
  Eva Zetterström-Borelius, v ordf
  Ewa Bergman, ersättare

  Tekniska nämnden:
  Mikael Guldstrand, ledamot
  Kjetil Anthonisen, ersättare

  Utbildningsnämnden:
  Gunnar Liljegren, ordinarie ledamot,

  Brottsförebyggande rådet Trygg i Danderyd: Gunnar Liljegren, ordförande

  Valnämnden:
  Milles Lindgren, ledamot
  Eva Zetterström- Borelius, ersättare

  Kommunrevisionen:
  Christina Hermelin, revisor

  Djursholms AB:
  Anders Hultgren, vice ordf