• Vår politik

  Vår politik för Danderyd, viktigaste punkter sammanfattade

  • Bevara villastaden Danderyd! Endast en måttlig nybyggnation ska ske, med stor hänsyn till existerande bebyggelse och de boende. Danderyd ska förbli en villastad, nybyggnation ska ske varsamt och luftigt, förtätning ska undvikas, grönområden bevaras.
  • Äldreomsorg med ännu högre kvalitet! En ny boendeform för äldre ska introduceras. Insatser och service för äldre ska förstärkas. 
  • Högre personlig säkerhet! Det ska vara tryggt att bo och röra sig i Danderyd.
  • En förskola och skola där ingen hålls kvar och ingen lämnas efter

  Bevara det som är bra, förbättra det som behöver förändras

  Det finns inget självändamål att skriva löften. De ska vara drivna av invånarnas egna behov, förhoppningar och drivkrafter. Vi är ett föredöme som kommun. Då gäller det att inte ligga på latsidan och slappna av. Vi ska ha lägst skatt i Sverige. Vi ska hålla världsklass, dels i skolresultaten, kvaliteten för äldreomsorgen men också i hur vi vårdar och utvecklar byggnationer. Det sistnämnda är en fråga som präglar vår närmiljö för lång tid framöver, och kräver därför extra mycket eftertanke.

  Vi Kristdemokrater skäms inte för att säga att människor är mer kapabla än politiken. Däremot krävs det både modiga beslut och beslut om vad politiken inte ska lägga sig i.

  Så många beslut som möjligt ska fattas vid köksbordet istället för i fullmäktige. Vi vill ge mer makt tillbaka till människor och låta bli att driva en klåfingrig politik där detaljer styrs av folkvalda istället för av invånarna själva.

  Håller du med? Då ska du rösta på Kristdemokraterna i Danderyds kommun

  Kristdemokraterna Danderyd