KD Danderyd är den frihetligt konservativa rösten som vi vet många Danderydsbor uppskattar.

 • Bevara villastaden
 • Äldreomsorg med ännu högre kvalitet och en ny form av äldrebostadsrätter
 • Lägst skatt i Sverige
 • Hög personlig säkerhet och kommunala poliser
 • Maxtak för migranter och svenska värderingar gäller

Bevara villastaden

Vi värnar den vackra villastaden - i HELA Danderyd

 • Nybyggnation ska ske varsamt och luftig samt ta stor hänsyn till nuvarande bebyggelse och boende.
 • Ingen E18-tunnel ska bekostas av Danderyd

Äldreomsorg med ännu högre kvalitet

God vård, ett behovsanpassat boende och självbestämmande över sin vardag är en självklarhet – hela livet.

Kommunala poliser till Danderyd

 • Snabbt på plats, aldrig för långt borta
 • Bättre kontakt med och förståelse för Danderyd och dess invånare
 • Färre inbrott och rån genom förebyggande åtgärder

Maxtak för migranter

KD i Danderyd anser att Danderyds Kommun är den som bäst avgör hur många flyktingar man kan ta emot i kommunen, inte Migrationsverket. Boende i flyktingboenden ska underteckna en boendeförsäkran.

Vår politik

Det finns inget självändamål att skriva löften. De ska vara drivna av invånarnas egna behov, förhoppningar och drivkrafter. Vi är ett föredöme som kommun. Då gäller det att inte ligga på latsidan och slappna av. Vi ska ha lägst skatt i Sverige. Vi ska hålla världsklass, dels i skolresultaten, kvaliteten för äldreomsorgen men också i hur vi vårdar och utvecklar byggnationer. Det sistnämnda är en fråga som präglar vår närmiljö för lång tid framöver, och kräver därför extra mycket eftertanke.

LÄS MER

Vill du också vara med och påverka?

Här kan du utan kostnad bli medlem i KD Danderyd!

Engagera dig

Kristdemokraterna Danderyd – det enda frihetligt konservativa partiet!

Kära Danderydsvänner,

Vi står inför ett viktigt val nu i september månad - både på riksnivå, landstingsnivå och kommunal nivå. Kristdemokraterna i Danderyd har under flera mandatperioder suttit i den styrande koalitionen och vi är glada och stolta över det förtroende som Danderydsborna visat oss. Jag vågar påstå att vår röst i den styrande koalitionen har varit mycket viktig. Vi är den frihetligt konservativa rösten som vi vet många Danderydsbor uppskattar.

Här kan du hitta det valprogram vi avser att gå till val på i september. Vi hoppas att du vill ta några minuter och läsa igenom det. Jag tror att du kommer finna att vi tar upp många viktiga frågor som vi vill slåss för och vi hoppas förstås att du delar en hel del av våra åsikter. 

Din röst är viktig för oss!

 • Håkan Johanson
 • Ordförande, KD Danderyd

KD Danderyd på Facebook

Hej kristdemokrater!

Här kommer underlag och tillhörande meddelande från politikavdelningen ang. anhöriginvandringen:

Idag har vi det hett om öronen, det florerar mer och mindre sanna siffror och fakta men vi vill givetvis svarar rätt och sakligt tillbaka. Här kommer mer information om vad vårt ställningstagande gällande den tillfälliga lagen innebär, samt siffror och information som ni kan använda när ni svarar våra meningsmotståndare.

Vårt ställningstagande om den tillfälliga lagen?

– Vi har länge efterlyst en bred parlamentarisk kommitté för att forma en långsiktig migrationspolitik, då hade vi kanske inte hamnat i den här situationen, men tyvärr har regeringen suttit med händerna i kors och därför står vi nu inför två dåliga val: förlänga den tillfälliga lagen eller återgå till den permanenta utlänningslagen. Och detta redan inom en månad vilket ger oss otroligt lite handlingsutrymme.

– Vi menar att en återgång till den permanenta lagen ger oss ännu sämre förutsättningar att klara migration och integration. Då skulle vi bland annat återgå till permanenta uppehållstillstånd vilket skulle innebära att vi skulle sticka ut i jämförelse med övriga Europa. Även om vi fortsatt är kritiska till den tillfälliga lagen är den stramare än den permanenta.

– Kristdemokraterna har hela tiden varit öppna med att vi inte vill skilja små barn från deras föräldrar, detta är ingen ny politik även om våra kritiker vill att det ska framstå så.

Stämmer det att vi i och med detta släpper igenom arrangerade distansäktenskap?

– Nej det stämmer inte! Familjeåterföreningen gäller bara den närmaste familjen så som make, maka, registrerade partner eller sambo, och barn som är under 18 år. Andra släktingar eller barn som är 18 år eller äldre omfattas inte av familjeåterföreningen. Och de som söker måste dessutom kunna visa att de levt i en etablerad relation och bott tillsammans innan de kom till Sverige. De som fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste vara minst 21 år gamla för att kunna åberopa familjeåterförening. Dessutom finns det ett försörjningskrav för den som inte ansöker om familjeåterförening inom tre månader från beslutet om uppehållstillstånd.

Kommer en förlängning av lagen att innebära att både asylansökningar och anhöriginvandring ökar väldigt mycket?

– Nej! Enligt migrationsverket kommer rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande ha en begränsad påverkan på antalet asylsökande i Sverige. Migrationsverket räknar med att asylinvandringen kan öka med 1 000 personer under 2019-2021 med det nya förslaget. När det gäller de alternativt skyddsbehövande, för det mesta syrier, som redan är i Sverige så konstaterar Migrationsverket att många av dem redan har sina familjer här. Därmed kommer förändringen inte att innebära så många fler ansökningar om familjeåterförening.

– En återgång till lagen före 2015 med exempelvis permanenta uppehållstillstånd skulle däremot innebära att Sverige blir ett av de mest generösa länderna i EU vilket skulle öka antalet asylansökningar.

Till sist
– Vi kommer att ligga på regeringen om en parlamentarisk utredning av migrationspolitiken och i takt med att den går framåt vill vi fasa ut den tillfälliga lagen.
... Se merSe mindre

Öppna i Facebook

1 dag sedan

Kristdemokraterna Danderyd

www.facebook.com/1083070925184919/posts/1298649983627011/SIFO: KRISTDEMOKRATER VILL SE BETYDLIGT FÄRRE TILL SVERIGE! ... Se merSe mindre

Öppna i Facebook

2 dagar sedan

Kristdemokraterna Danderyd

Ebba: strama åt Migrationen.EBBA BUSCH THOR & HANS EKLIND:
STRAMA ÅT MIGRATIONEN!

Sveriges mottagande bör anpassas till den nordiska genomsnittsnivån. Söktrycket skulle då minska med omkring 70 procent jämfört med i dag, skriver Ebba Busch Thor och Hans Eklind, Kristdemokraterna.

De senaste fem åren har Sverige ensamt tagit emot långt fler än dubbelt så många asylsökande som övriga länder i Norden gjort tillsammans.

Utlänningslagen behöver nu ses över i sin helhet och en ny lagstiftning behöver tillämpas så att Sveriges mottagande hamnar på nordisk genomsnittsnivå.
Det skulle innebära att dagens söktryck skulle minska med omkring 70 procent.

Migrationspolitiken regleras för närvarande av en tillfällig lagstiftning som kom till i spåren av migrationskrisen 2015. Den tillfälliga lagen löper ut om bara ett par veckor. Trots att det under flera år funnits en bred majoritet i riksdagen för att – genom en parlamentarisk utredning – lägga grunden för en ny långsiktigt hållbar migrationspolitik har regeringen inte agerat. Nu är det dags att agera!

Sveriges mottagande bör anpassas till den nordiska genomsnittsnivån. Söktrycket skulle då minska med omkring 70 procent jämfört med i dag!

Länk: www.svd.se/strama-at-migrationen-till-vara-grannlanders-niva
... Se merSe mindre

Öppna i Facebook

4 dagar sedan

Kristdemokraterna Danderyd

Ge livsgivande blod!Varje år får ungefär 90 000 svenskar en blodtransfusion. Ungefär en tredjedel av dessa är direkt livräddande.

Människor behöver ta emot blod av olika anledningar, det kan till exempel vara vid förlossning, operationer, olyckor, men även på grund av sjukdomar så som leukemi.

Idag är det den internationella blodgivardagen – en dag för att tacka blodgivarna för alla liv de räddat. Stort tack för att ni ideellt ger blod som räddar liv!

Att ge blod tar ungefär 10 minuter och kan rädda upp till tre liv. Vill du veta mer eller registrera dig som blodgivare? Läs mer på: www.geblod.nu #geblod
... Se merSe mindre

Öppna i Facebook

5 dagar sedan

Kristdemokraterna Danderyd

Hör Ebbas tal på Järvaveckan! ... Se merSe mindre

Öppna i Facebook

6 dagar sedan

Kristdemokraterna Danderyd

Ebba vill satsa extra på sjukvården. ... Se merSe mindre

Öppna i Facebook

1 vecka sedan

Kristdemokraterna Danderyd

Ebba i topp!EBBA BUSCH THOR TOPPAR
PARTILEDARNAS FÖRTROENDELISTA!

I Demoskops majmätning rasade de flesta partiledarnas förtroende hos väljarna, medan Ebbas förtroende rusade uppåt.

I juni månads mätning ligger Ebba kvar topp fortfarande ohotad trots en minskning. Samtidigt har inga inbördes förändringar skett denna månad.

Drygt en tredjedel av väljarna har förtroende för statsministern, som ligger kvar på andra plats.

Per Bolund ligger sist, han är ny på listan, men får högre siffror än Fridolin.
... Se merSe mindre

Öppna i Facebook

1 vecka sedan

Kristdemokraterna Danderyd

Nästan 83 000 personer har väntat olagligt länge på att få den vård de har rätt till. Så ska det inte vara.

Det är när man är som svagast man ska kunna vara säker på att välfärden är som starkast.

Vårdköerna till operation eller specialistvård har nästintill fördubblats under den Socialdemokratiskt ledda regeringen. Vi kristdemokrater fortsätter att arbeta i opposition för en god vård i hela landet. Du ska kunna lita på vården.
... Se merSe mindre

Öppna i Facebook

➡️ KD och M HÖJER TAKET I RUT FRÅN 1 JULI

RUT-sektorn är en viktig jobbskapare och ger många möjligheten att få den där viktiga första raden på CV:t och att kunna försörja sig själv. Därför är det glädjande att taket i RUT nu, tack vare M/KD-budgeten, höjs till 50 000 kronor per år. Det kommer att öka efterfrågan på tjänster i sektorn och samtidigt underlätta för fler att få livspusslet att gå ihop. De nya reglerna gäller från 1 juli.

Det är bra att regeringen genomför den politik man är bunden att genomföra i och med att Moderaterna och Kristdemokraternas budget gick igenom.
... Se merSe mindre

Öppna i Facebook

2 veckor sedan

Kristdemokraterna Danderyd

Margareta Åkerberg KD invigde nynamnad vårdcentral i Danderyd. ... Se merSe mindre

Öppna i Facebook
 • KD Danderyd på Facebook: