• Våra politiker till kommunfullmäktige i Danderyd

  1. Sara Degrér, Fil.mag/Egenföretagare, Stocksund
  2. Håkan Johanson, Jur.kand, Stocksund
  3. Erika Svanström, statsvetare/Head of Public Affairs
  4. Joachim Gahm, Civilekonom, Djursholm
  5. Gunnar Liljegren, Civilingenjör, Danderyd
  6. Erik Baggström, Civilingenjör, Danderyd
  7. Thomasine von Essen, Civilekonom, Djursholm
  8. Pierre Campenfeldt, Försvarsinspektör/läkare, Djursholm
  9. Kjetil Anthonisen, Civilekonom, Stocksund
  10. Owe Svantegård, F.d. försäljningsdirektör, Danderyd
  11. Milles Lindgren, Pol.mag., Djursholm
  12. Anders Hultgren, Civ.ing/civ.ek., Danderyd
  13. Roland Glasfors, Civilekonom, Enebyberg
  14. Stefan Svanström, Kommunikationschef, Danderyd
  15. Ewa Bergman, Skolutvecklare, Stocksund
  16. Fadi Sjönoce, Senior Account Executive, Djursholm
  17. Sten Dybeck, F.d. överingenjör, Djursholm
  18. Anders Wennerkvist, Ekonom, Danderyd
  19. Olof Hermelin, Direktör, Danderyd
  20. Lars-Olof Ödlund, Tekn.mag/Fil.kand, Djursholm
  21. Linn Svensdotter, Kosmetolog, make-up artist, Enebyberg