• Vår vision

    Vår vision är tydlig: Vi vill vara en kommun där alla barn får möjlighet att förverkliga sina drömmar. En kommun där frihet kombineras med omsorg om de svaga. En kommun där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

    Uppfyllandet av den visionen börjar i familjen. Familjen är samhällets minsta och viktigaste gemenskap, det är där man lär sig relationer och solidaritet. Vi vill att alla beslut ska fattas utifrån ett barn- och familjeperspektiv, för vi vet att trygga familjer skapar ett tryggare samhälle. Trygghet i det lilla är trygghet i det stora.

    Vår samhällsvision om att ingen ska hållas tillbaka, och ingen ska lämnas efter gäller även i skolan. Alla barn måste få utvecklas i sin egen takt. Det är viktigt att kommunen ger skolan rätt förutsättningar så att alla elever kan nå sin fulla potential.

    Vi tror också att föreningslivet är en viktig byggsten i samhällsgemenskapen. Engagemang i föreningar, frivilligorganisationer och samfund innebär en demokratisk fostran och främjar det personliga ansvarstagandet. Dessutom är det civila samhället en mötesplats där sociala kontakter skapas och utvecklas både inom och mellan generationer.

    Trygga familjer, en skola som levererar och ett föreningsliv som engagerar är viktiga grundpelare i förverkligandet av vår vision. Tillsammans ska vi göra Gagnef till en bättre kommun.