FRÅGOR VI DRIVER

  • Bevara två fritidsgårdar
  • Mer stöd till föreningslivet och familjerna.
  • Bygg om Djuråsskolan.
  • Ta ansvar för kommunens ekonomi.
  • Demensboenden i flera kommundelar

Du ska kunna lita på Gagnef

Sen jag kom in i kommunfullmäktige 2001 har jag arbetat för att driva en ansvarsfull ekonomisk politik. Nuvarande politikers beslut får aldrig innebära att vi övervältrar kostnader på kommande generation. Vi som lever nu ska ta ansvar för vår välfärd.

Jag tror politikerna kan göra mycket, men vi kan inte lösa allt. Samhället bygger vi tillsammans. Därför vill jag också betona civilsamhällets roll och ge mer stöd till de ideella krafter som finns i kommunen. Föreningslivet är en ovärderlig byggsten i samhällsgemenskapen.

I Gagnef ska vi kunna lita på varandra. Och du ska kunna lita på Gagnef.

  • Anders Bengtsson
  • gruppledare, KD Gagnef