• Vårt partidistrikt – Gävleborg

    Partidistriktets ledning

    Ordförande Lili Andre

    Vice ordförande Jennie Forsblom

    Andre vice ordförande Anders Ramstrand

    Ombudsman Annika Sjögren