• Partidistriktsårsmöte

    Partidistriktsårsmöte 26 mars 2022

    Plats: Lilltjära Bygdegård Kallbäcksvägen 6A, Stråtjära

    Anmälan: Senast den 21 mars 2022 till ombudsman, gärna samordnat per partiavdelning!