• Budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2025

    Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet har fått väljarnas förtroende att genomföra en ny politik i Region Gävleborg. Det krävs ett målmedvetet arbete över hela mandatperioden. För detta har vi en övergripande plan som vi kommer att anpassa utifrån omvärldsförändringar. För vår nya politiska ledning är det viktigt att uppnå konkreta resultat för medborgarna, därför är det viktigt med tydliga kortsiktiga och långsiktiga mål. Budgeten 2023 är det första steget p...

  • Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 Samverkan Gävleborg

    Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024