• KRISTDEMOKRATERNA: VI VILL UTROTA DEN OFRIVILLIGA ENSAMHETEN

  Julen är en tid för glädje och familj. Men det är också en tid när många personer känner sig ensamma. Ofrivillig ensamhet är ett allvarligt problem i Sverige som alla kan bidra till att lindra. Gemenskap är en viktig del av vårt samhälle, därför gör vi satsningar för att motverka utanförskap och ofrivillig ensamhet.

  I regeringen har Kristdemokraterna varit drivande för att skapa bättre förutsättningar för att bygga gemenskap i vårt samhälle. Det gör vi genom att skapa förutsättningar f...

 • FaR:s dag

  Med anledning av Fars dag som infaller nu i november vill vi slå ett slag för en annan FaR, det vill säga fysisk aktivitet på recept. Fysisk aktivitet kan bidra till bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt.

  Vi kristdemokrater gör nu nödvändiga insatser för ökad fysisk aktivitet, för att bryta den ofrivilliga ensamheten och öka den psykiska hälsan. Avsikten är att göra en långsiktig satsning för att öka förskrivningen av FaR över hela landet, genom bidrag, utbildning och ett nationellt ...

 • Kristdemokraterna har alla människors lika värde i centrum

  Kristdemokraterna är en del av den stora internationella kristdemokratin, världens näst största politiska rörelse. Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund, där vi sätter människovärdet och familjen högt. Vi vill prioritera det som behövs för att bygga ett samhälle som håller ihop. Därför är vården, äldrefrågorna och tryggheten prioriterade frågor för oss. En vanlig missuppfattning är att man måste vara troende för att vara med, vilket är fel. Alla som del...

 • Kristdemokraterna – ett sjukvårdsparti

  Kristdemokraterna är ett sjukvårdsparti. En av våra allra viktigaste frågor är jämlik vård över hela landet. Efter ett år in i regeringsställning är vi därför stolta över att kunna presentera en rad olika satsningar och första steg som kommer att förbättra hälso- och sjukvården i Sverige.

  Första steget mot århundradets vårdreform

  Redan för tio år sedan väckte Kristdemokraterna frågan om statlig styrning av vården. Nu har det första steget tagits, genom att förutsättningarna för denn...

 • Kristdemokraterna – ett äldreparti

  Kristdemokraterna är ett äldreparti. Genom bland annat Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) arbetar vi för ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i v...

 • Kristdemokraterna förstärker cancervården

  Cancer är en sjukdom som berör alla. Majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats, kommer drabbas eller har någon när och kär som drabbats. Idag är cancer den andra vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärt- och kärlsjukdom. Inom en snar framtid väntas den bli den absolut vanligaste. Regeringen, där Kristdemokraterna ingår, föreslår därför en satsning på ytterligare 500 miljoner kronor per år 2024 – 2026 för att höja ambitionerna inom cancervården och för att uppdatera Sveriges...

 • Fortsatta prioriteringar på sjukvården med KD i regeringen

  Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Inflationen och det höga kostnadstrycket slår hårt mot såväl barnfamiljer, företag som landets kommuner och regioner. Även i svåra ekonomiska tider ska Sverige vara ett land med en välfärd att lita på. För att stötta regionerna och kommunerna har regeringen föreslagit att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 3 miljarder i ett nytt sektorsbidrag för att stärka den regionala sjukvården.

  Region...

 • Rädda liv – bli blodgivare

  I Sverige behöver ungefär 100 000 svenskar få blod varje år, det behövs en blodpåse varje minut! Genom att ge blod bidrar du till att rädda liv. Blod behövs till exempel vid olyckor, operationer cancerbehandlingar och förlossningar.

  Tillgången på blod är alltså av stor betydelse för hälso- och sjukvården, vid såväl akuta skador och operationer som vid planerade behandlingar. Att tillräckligt många människor blir blodgivare är den enskilt viktigaste faktorn för att vi ska ha en god till...

 • Utöka apotekens roll i vårdkedjan

  Svar på: Låt apoteken i Gävleborg stärka hälso- och sjukvården – Gefle Dagblad (gd.se)

  Tack för en mycket bra debattartikel!

  Vi kristdemokrater håller med om att apoteken gör fina insatser för folkhälsan och hälso- och sjukvården i Sverige liksom i Gävleborg. Kristdemokraterna anser att hälsofrämjande och förebyggande vård ska prioriteras och tror därför på att utöka apotekens roll i vårdkedjan, vilket vi driver politiskt.

  Apoteken skulle kunna ta ett ännu större ansvar f...

 • Kristdemokraterna tar det första steget mot århundradets vårdreform

  Alldeles för många patienter har kommit i kläm i den svenska sjukvården. Sveriges vårdsystem från 1862 är inte byggt för vår tids utmaningar inom vården. Den medicinska kvaliteten och chansen att överleva till exempel svåra cancerdiagnoser skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Så ska det inte vara! Det är varken hållbart eller rimligt att hälso- och sjukvården hanteras av 21 regioner på 21 olika vis. Kristdemokraterna gick därför till val på att avskaffa landets regioner och första...