• En trygg och trivsam stad som håller ihop

  Med fokus på Göteborgarnas bästa

  Kristdemokraterna i Göteborg kommer alltid att prioritera välfärden – förskolan, skolan och omsorgen. Vi är redo att föra kampen för ett samhälle där alla får möjlighet att forma sitt eget liv och där ingen lämnas utanför. En röst på Kristdemokraterna i Göteborg är en röst för en pålitlig politik med göteborgarnas bästa i fokus, där välfärdens kärna prioriteras och där skattebetalarnas pengar behandlas med respekt.

  Vi bygger samhället starkast när vi bygger det tillsammans

  För att klara välfärden är vi redo att prioritera. Mindre barngrupper i förskolan är för oss alltid viktigare än exempelvis bilfria söndagar. En kompetent lärare i klassrummet är så mycket mer betydelsefull än kommunal personal på lekplatserna. En äldreomsorg präglad av värdighet och valfrihet går för oss alltid före dyra skrytbyggen. Därför säger vi nej till Sveriges dyraste badhus och en helt ny arena med skyhöga driftskostnader.

  Kristdemokraterna kommer att fortsätta stå emot politisk klåfingrighet med detaljkrav och ökad administration som resultat. Allt för många styrdokument och krav på återrapportering riskerar att dränera välfärdens viktiga verksamheter på både tid och pengar och det stjäl fokus från det som faktiskt skapar kvalitet och värde för barnen, eleverna och omsorgstagarna. Det skapar tröghet i systemen och riskerar att försämra den kommunala servicen gentemot medborgarna, näringslivet och civilsamhället.

  Politiska beslut varken ska, eller kan, lösa alla samhällsproblem. I stället ska politiken skapa så goda förutsättningar som möjligt för enskilda människor, föreningar och företag att leva sina liv och få sin verksamhet att fungera så bra som möjligt. Politiken behöver bli bättre på att tillvarata alla goda krafter i vår stad. Tillsammans bygger vi vår stad stark.