Vad vill vi Kristdemokrater

Hej där Elisabet Lann!

Ta chansen att lära känna Kristdemokraterna Göteborgs kommunalråd
I Göteborg är Elisabet ansvarigt råd inom äldre, funktionsrätt, kultur samt idrott- och förening.

Jag är uppvuxen i Månsarp, som är en liten ort i Småland. Jag flyttade till Göteborg 1997 för att studera statsvetenskap och mellanösternkunskap. Under hela min studietid arbetade jag inom äldreomsorgen och valde också att engagera mig politiskt 1998.”

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

De omtyckta Fixoteken blir kvar - andra aktörer driver verksamheten vidare i ny regi 💙🙏
Lärdom: Det offentliga behöver INTE göra allt! #gbgpol #kfgbg #gbgftw
https://vartgoteborg.se/miljo-o-kretslopp/fixoteken-lever-vidare-i-ny-regi/?fbclid=IwAR0fETBMHGgdMsu8uAafqJkV5HLpX9cuabame8dBIq8JCfEzqqVS-_3gpsA

Karolina Mildgrim (KD):
"– Många inom civilsamhället kan och vill hjälpa till. Det finns också ett föräldraansvar. Men kommunalt anställd personal eller ingenting alls tycks vara de enda alternativen för vänstersidan, sa Karolina (KD)." #gbgpol #kfgbg
https://www.gp.se/nyheter/göteborg/göteborg-stads-bemannade-lekplatserna-blir-kvar-1.24304993

SUPERSUPERGLAD för ett nytt badhus mitt i staden!
”– Jag är så trött på alla låsningar. Vi behöver lägga prestigen åt sidan.” - säger @IsaLann1 #kfgbg #gbgpol #gbgftw https://www.dn.se/nyheter/arenadramat-i-goteborg-jattekopcenter-nobbas-nytt-stort-badhus-byggs-i-centrum/

Vi kan inte se en korrelation mellan kostnader för hemtjänst och nöjdhet hos brukarna.
Därför måste vi, utöver att ge mer resurser, även arbeta effektivt och smart. Annars blir personal och brukare de stora förlorarna! #gbgpol #gbgftw #kfgbg
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/lann-kd-vill-l%C3%B6sa-hemtj%C3%A4nstens-problem-med-ny-teknik-1.23947050?fbclid=IwAR1X3aZq8bUrBPCgMAyREotBZxAKxxkVcsQ2_x-U6g3TDaDH57ZS9gugEm4

HURRA HURRA - KD ÄR DET FJÄRDE STÖRSTA PARTIET SETT TILL ANTAL MEDLEMMAR
Gå du med och gör skillnad!
💙 http://kristdemokraterna.se/engagera-dig/blimedlem
#svpol #gbgpol #gbgftw
————
https://www.svd.se/medlemstapp-i-partierna--bara-kd-och-sd-okar?fbclid=IwAR20zqxNPvbRaQmlurr68NQiNEKJM3kpSRI0RFSIW_VBvcGmu3aH1SdbzZo

Load More...

CIVILA KRAFTER RÄDDAR DE OMTYCKTA FIXOTEKEN

Kristdemokraternas vision är att alla stadens goda krafter - civilsamhälle, stad och näringsliv - tillsammans är med om att göra vårt Göteborg lite, lite bättre.

Hur de civila krafterna räddar de omtyckta "Fixoteken" är ett utmärkt exempel på när Göteborg fungerar som allra bäst.
Stort tack till alla Ni som engagerar er för Fixotekens fortlevnad! 💙

Läs mer nedan
👇👇👇

"Tanken (med Fixoteken) var att minska mängden avfall genom att människor kunde låna verktyg och laga till exempel kläder, cyklar, möbler och elektronik. Dessutom skulle de fungera som sociala mötesplatser. Fixoteken fick ett positivt mottagande och en utvärdering visade att 31 procent av de som bodde i områdena med Fixotek tyckte att de fått en ökad förståelse för vikten av att återbruka och sortera.

Men försöket var tidsbegränsat och sedan en siste september förra året är Göteborgs Stad inte längre huvudman. Så hur har det då gått för Fixoteket ett halvår senare? Jo, tre av dem drivs vidare i ny regi, en är nedlagd och i vår öppnar ett nytt i Biskopsgården med hjälp av utrustning från den nedlagda."

📌 vartgoteborg.se/miljo-o-kretslopp/fixoteken-lever-vidare-i-ny-regi/?fbclid=IwAR0fETBMHGgdMsu8uAaf...
... See MoreSee Less

View on Facebook

DEN MEST SKAMLÖSA HITTEPÅ-KAMPANJEN I SVENSK KOMMUNALPOLITISK HISTORIA

2019 var det första året på över ett kvart sekel som ett borgerligt parti fick ansvar för Hemtjänsten i Göteborg. I vår senaste budget så sköt vi till med mer resurser för att förbättra situationen för Hemtjänstens hårt arbetande personal och brukare.

Vårt fokus kommer även i fortsättning att vara på att förbättra kvalitén och vi skräms därför inte alls av Vänsterpartiets fulkampanj!

📌 www.expressen.se/gt/ledare/csaba-perlenberg/vansterpartiets-makabra-skamloshet-om-hemtjansten/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Efter hårt förhandlande lyckades KD, M, V och SD komma överens om ett tillskott på 7,5 miljarder till kommunerna i Sverige. För vår kommun innebär det i runda slängar 295 miljoner extra. Nu blir det vår uppgift att se till att pengarna används till vård, skola och äldreomsorg.

Som ett exempel kan vi anställa 481 nya lärare eller 629 nya undersköterskor.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Bemannade lekplatser har varit uppskattat av många, men det är inte kommunal verksamhet. Alliansen i Göteborg röstade därför Nej till kommunala lekplatser under gårdagens fullmäktige medan Demokraterna och Vänstern röstade Ja.

Karolina Mildgrim (KD) hade ett och annat att säga om samhällets goda krafter:

"– Många inom civilsamhället kan och vill hjälpa till. Det finns också ett föräldraansvar. Men kommunalt anställd personal eller ingenting alls tycks vara de enda alternativen för vänstersidan, sa Karolina Mildgrim (KD)."

Länk: www.gp.se/nyheter/göteborg/göteborg-stads-bemannade-lekplatserna-blir-kvar-1.24304993
... See MoreSee Less

View on Facebook

"SUPERSUPERGLAD" FÖR ETT NYTT BADHUS I CENTRALA GÖTEBORG 💙🏊‍♀️

Det känns otroligt roligt att äntligen kunna berätta för Göteborgarna att ett nytt badhus snart är på plats!
Elisabet Lann Kristdemokraterna är kommunalråd med ansvar för idrott- och föreningsfrågor och ordförande i Idrott- och föreningsnämnden.

"– Det känns jätteroligt att vi kunnat enas om ett förslag. Göteborgarna har väntat och vi har haft en tid som präglats av ganska mycket låsningar som drabbar stadens invånare. Det känns roligt att kunna gå fram i en fråga som är viktig. Prestige läggs åt sidan och fokus ligger på göteborgarnas bästa."

Länk: www.dn.se/nyheter/arenadramat-i-goteborg-jattekopcenter-nobbas-nytt-stort-badhus-byggs-i-centrum/
... See MoreSee Less

View on Facebook

ANGÅENDE HEMTJÄNSTEN I GÖTEBORG

Hemtjänsten i Göteborg har länge dragits med stora utmaningar. I Alliansens budget valde vi därför att öka ersättningen till utförarna med 38,5 miljoner kronor.

Trots att ökade resurser är viktigt så är frågan mer komplicerad än så. Vi kan vi inte se någon positiv korrelation mellan Göteborgs kostnader för hemtjänst och nöjdhet hos brukarna. Därför måste vi även arbeta effektivt och smart!

Varje ogenomtänkt satsning - exempelvis cykelkurser för hemtjänstpersonal som V föreslår - sker på bekostnad av andra viktiga åtgärder som skulle komma personal och brukare tydligare till godo!

Värt att poängtera är att cykelkurser är de Rödgrönrosas enda riktiga specificerade satsning på hemtjänst i sin budget. Annars vill de bara fortsätta precis så som det sett ut under de senaste åren, där Göteborg legat på botten i mätningar av omsorgstagarnas nöjdhet.
_______________
Länk intervjun med KD och V här: www.gp.se/nyheter/göteborg/lann-kd-vill-lösa-hemtjänstens-problem-med-ny-teknik-1.23947050?fbclid=IwAR1X3aZq8bUrBPCgMAyREotBZxAKxxkVcsQ2_x-U6g3TDaDH57ZS9gugEm4
... See MoreSee Less

View on Facebook

HURRA HURRA - KD ÄR DET FJÄRDE STÖRSTA PARTIET SETT TILL ANTAL MEDLEMMAR

Mellan år 2018 och 2019 så växte kristdemokraternas medlemstal med hela 20 procent. Inget annat parti är ens i närheten av en sådan ökning vara sig i procent eller i absoluta tal.

Brinner du lika för mycket för Göteborg som vi gör? Bli då du också medlem i Sveriges starkast växande parti!

💙 kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem/
💙 www.kdu.se/bli-medlem/ (för student/ungdomar)

***
Läs artikeln i SvD här: www.svd.se/medlemstapp-i-partierna--bara-kd-och-sd-okar?fbclid=IwAR20zqxNPvbRaQmlurr68NQiNEKJM3kp...
... See MoreSee Less

View on Facebook

💙 SE BARNEN I TID 💙

Idag på allahjärtansdag så har KD-Göteborg varit ute på stan och mött göteborgarna för att prata om det vikigaste vi har, nämligen barnen.

Budskapet var tydligt: Vi vet att människor som begår brott senare i livet ofta uppvisar tidiga varningstecken. Därför måste vi se barnen i tid och satsa på sociala åtgärder mot kriminalitet.

Därför vill vi bland annat avsätta:

• 🚑 280 miljoner till psykiatriambulanser.

•🚶‍♂️ 110 miljoner för nationell samordning/stöd till socialtjänstens arbete med barn och unga.

• 🎓 240 miljoner för kunskapshöjande insatser och metodstöd för arbetet med barn och unga i kriminella miljöer

• 🤝 10 miljoner till samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid

• 💙 50 miljoner till nationell krissocialjour

• 🏘 200 miljoner för att bygga ut antalet jourhem

• 🏥 50 miljoner till Kriminalvårdens arbete med unga gängkriminella

• 🏠 50 miljoner till Statens institutionsstyrelse för arbetet med unga gängkriminella

• 🙌 10 miljoner till civilsamhället i utsatta områden
... See MoreSee Less

View on Facebook

NYA HEM FÖR GÖTEBORGARNA

Göteborg utmärker sig från övriga riket med ett fortsatt starkt bostadsbyggande. Faktum är att Göteborg år 2019 nådde all-time-high i modern tid sett till antal färdigställda bostäder.

Kristdemokraterna Göteborg innehar ordförandeposten i Fastighetsnämnden. Vi gläder oss därför åt det goda arbete som stadens förvaltningar och politiker gjort under flera år för att se att vi kan bygga fler hem åt göteborgarna.

Tillsammans minskar vi bostadsbristen i vår stad!
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: