• Vår politik i kommunen

  Redo att ta strid för välfärden

  • Vi vill bygga en stad för göteborgarna, befriad från skrytbyggen, politisk prestige och offentlig klåfingrighet 

  • Vi vill att Göteborg ska präglas av öppenhet, transparens och mindre byråkrati 

  • Vi kommer alltid att vara ansvarsfulla och tydliga med hur vi använder skattebetalarnas pengar 

   


  Redo att bygga en trygg stad

  • Vi vill bygga en trygg stad, krossa de släktbaserade kriminella nätverken och skapa förutsättningar för fler trygga familjer 

  • Vi vill bygga en stad som håller ihop, där alla får möjlighet att känna sig inkluderade och forma sina egna liv och där ingen lämnas utanför 

  • Vi vill bygga staden såväl fysiskt som socialt där fler göteborgare får möjlighet att äga sitt boende eftersom det kan bidra till att bryta utanförskap och segregation 

   

  Redo att bekämpa ålderismen

  • Vi kämpar för varje människas rätt till ett tryggt och värdigt åldrande och är garanten för att alla äldre ska kunna välja var och hur man vill bo 

  • Vi vill att Göteborg ska vara en åldersvänlig stad – för alla, hela livet 

  • Vi vill synliggöra äldre, motverka ensamheten och sätta omsorgstagarens fysiska och psykiska hälsa i fokus 

   

  Redo att bygga samhället starkt

  • Vi vill stärka samhällsgemenskaper, från innerstaden till skärgården, och främja breddidrott och civilsamhälle genom mindre byråkrati och minskad politisk klåfingrighet 

  • Vi vill skapa en ny egnahemsrörelse, genom att bygga fler småhus och radhus för att ge förutsättningarna för barnfamiljer att skaffa egen bostad 

  • Vi vill stärka samverkan mellan myndigheter, skola, familj, civilsamhälle och näringsliv