• Val 2014

  Håkan Johansson

  • Kandidat i kommun- och landstingsvalen, 53 år, Värnamo
  • Studie- och yrkesvägledare
  • 1 v ordf i Upphandlingsnämnden
  • Musiker och teknikentusiast

  Håkan Johansson, kandidat i kommun- och landstingsvalen. (Foto: Lennart Molin)

  Håkan Johansson, kandidat i kommun- och landstingsvalen. (Foto: Lennart Molin)

  Människovärde och miljö triggade mitt politiska engagemang en gång i tiden. De och andra globala överlevnadsfrågor som rättvisa, fred, solidaritet och mänskliga rättigheter har alltid varit mina politiska riktningsgivare.

  Det som verkligen är viktigt i livet går inte att värdera med kronor och ören: medmänsklig omtanke, miljö i balans, barn som växer upp, goda relationer…

  Just detta som man inte kan sätta pris på är det som lägger grunden för det goda samhället – det gemensamma bästa. Det goda samhället kan man bara bygga om man börjar från rätt håll – med barns och ungas uppväxtvillkor.

  I valet den 14 september väljer du riktning. Min riktning är att alla människor hör ihop i  en stor gemenskap – det som är bra för Världen är bra för Värnamo!

  Mitt valmanifest

  I kreativ riktning

  Vägen till Värnamo ifrån söder bjuder på en magnifik rondellskulptur – Riktning av Per Inge Bjørlo. Den står där vägarna möts – där människor möts. Allra bäst gör den sig på natten då den sprider ljus i alla riktningar.

  Där människor möts uppstår kreativitet – samtal, handel, samarbete, lärande, hantverk, konkurrens, konst, yrkesskicklighet… Där skapas kultur!

  Värnamo som kreativ kommun märks redan på andra sidan rondellen. Där, på urgammal kulturmark, ligger Vandalorum, centrum för konst och design, och påminner om utvecklingen – Möbelriket, företagarandan, konsthantverket och de många industrier som grundar sin framgång på både funktion och form.

  Företagare rankar ofta Värnamos näringslivsklimat högt. Näringslivet måste ha goda möjligheter att fortsätta utvecklas med utbyggd infrastruktur, lite krångel, positiv kommunledning och byggklar industrimark.

  Värnamo som bildningskommun har skolor där eleverna trivs och når bra resultat. Här finns förskolor, folkhögskola och högskolecampus. Kommunen måste öppna för fler huvudmän och ge alla likvärdiga och rättvisa möjligheter.

  I Gummifabriken möts alla dessa riktningar – kultur, näringsliv och akademi. Där människor möts uppstår kreativitet. När kreativiteten får tusen blommor att blomma formas de bästa förutsättningarna för en ljus framtid!

  Värnamo som ekokommun lever i samklang med miljön. Efter rondellen ser man skog, sjö, åker och stad breda ut sig. I Värnamo ska det vara lätt att göra miljö- och klimatsmarta val. Det ska finnas bredband överallt. Fjärrvärme och sol- och vindenergi ska byggas ut. Det ska finnas gott om säkra cykelvägar, kollektivtrafik och alternativa bilbränslen. Det skapar potential för nya kreativa innovationer – ny industri med miljö- och energismarta produkter.

  I framtidens riktning

  Jag brinner för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle som präglas av solidaritet och medmänsklighet. Därför arbetar jag för mer makt åt samhällets grundläggande gemenskaper – Familjen, Föreningslivet och Företagandet.

  • Mer fjärrvärme i hela kommunen.
  • Planera miljö- och energismart.
  • Utveckla Campus Värnamo.
  • Mer valfrihet i skola och omsorg.
  • Bygg Bryggarebron snarast – för handelns och barnens skull.
  • Anta policy mot osund konkurrens.
  • Mer social och lokal upphandling.
  • Öka tillgängligheten.
  • HBT-diplomera skola, vård och omsorg.
  • Skynda på Europakorridoren.
  • Höj standarden på riksväg 27 – börja med förbifart Bor.
  • Öka statens makt över sjukvården.
  • Mer kultur, gärna musik, i vård och omsorg – för gemenskap och hälsa.
  • Köfri barn- och ungdomspsykiatri.
  • Utveckla vården i livets slutskede.
  • Kompiskort på Länstrafiken så att funktionsnedsatta kan ta med en vän.
  • Inför en skolkulturgaranti till professionell kultur för alla elever.

  2014_Val_MinaValsedlarl

  I valet till Värnamo kommunfullmäktige står jag på tredje plats på valsedeln Värnamo västra kommundel (0068-08820) och tolfte plats på valsedeln Värnamo kommun (0068-08815).

  I valet till Jönköpings läns landstingsfullmäktige står jag på sjätte plats på valsedeln Vaggeryds och Värnamo kommuner
  (0068-08320).

  Mina valsedlar - färdigkryssade och klara. Välj gärna en eller båda du också... :) (Foto: Håkan Johansson)

  Mina valsedlar – färdigkryssade och klara. Välj gärna en eller båda du också… 🙂 (Foto: Håkan Johansson)

  Kontakta mig gärna

  Mitt valmaterial

  Håkan Johansson - Kandidat i kommun- och landstingsvalen

  Här kan du läsa min kandidatfolder:
  [Kandidatfolder]

  Läs om hur den kom till:
  [Jag tryckte på knappen…]

  Mina annonser


  Värnamo ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i! Christer Fjordevik, Camilla Rinaldo Miller, Monica Johnsson, Torbjörn Eriksson.
  [Kristdemokraternas webbvalstuga i Värnamo]