• Ett bra liv… i Hofors!

  Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet.

  Familjer måste själva kunna välja det liv som passar dem bäst. Vi nöjer oss aldrig med mindre än riktigt bra barnomsorg och skola. För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast. Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och att det införs ett maxtak för gruppernas storlek.

  Vi vill också lyfta skolan och lärarna. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärarna ska ges goda utvecklingsmöjligheter där konkurrenskraftiga löner och god arbetsmiljö är självklarheter.

  För att Hofors ska utvecklas och bli attraktivt behövs fler jobb och högre tillväxt, där man skapar ett näringslivsklimat som uppmuntrar nya idéer och underlättar för entreprenörskap och företag.

  Så gör vi Hofors till en bra kommun att bo och leva i.

  I Hofors kommun vill Kristdemokraterna:

  • Elevhälsan måste rustas för att bättre möta och stödja barn och unga med psykisk ohälsa
  • Minska barngruppernas storlek i förskola och på fritids – inför ett maxtak för gruppernas storlek
  • Läraryrket måste uppvärderas – bättre arbetsmiljö, bättre löner
  • Bättre kvalitet på äldres mat och måltider på kommunens äldreboenden
  • Med kommunens idag ansträngda ekonomi bör politiken gå före med halverade partistöd
  • Arbeta för att få lägre avgifter på vatten och avlopp
  • Möjliggör praktikplatser så att arbetslösa lättare kan få jobb
  • Stoppa ungdomsbrotten i samverkan med polisen