• Trygga förlossningar i hela landet

  https://youtube.com/watch?v=uV1kTYGGpqQ

 • Tvingad till ensamhet

  https://youtube.com/watch?v=SYiJjimmZDo

 • Skydda henne, inte förövaren

  https://youtube.com/watch?v=D0a3Qd9dur4

 • Ingen ska behöva dö i kön

  https://youtube.com/watch?v=lKnXsbCl-l0

 • Du ska kunna lita på Sverige

  https://youtube.com/watch?v=1qS6iNKrNXY

 • Ett bra liv… i Hofors!

  Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet.

  Familjer måste själva kunna välja det liv som passar dem bäst. Vi nöjer oss aldrig med mindre än riktigt bra barnomsorg och skola. För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast. Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och att det införs ett maxtak för gruppernas storlek.

  Vi vill också lyfta skolan och lärarna. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärarna ska ges god...

 • Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet!

  Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempel...