• Trygga förlossningar i hela landet

 • Skydda henne, inte förövaren

 • Ingen ska behöva dö i kön

 • Du ska kunna lita på Sverige

 • Ett bra liv… i Hofors!

  Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet.

  Familjer måste själva kunna välja det liv som passar dem bäst. Vi nöjer oss aldrig med mindre än riktigt bra barnomsorg och skola. För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast. Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och att det införs ett maxtak för gruppernas storlek.

  Vi vill också lyfta skolan och lärarna. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärarna ska ges god...

 • Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet!

  Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempel...

 • Annika Sjögren

  Flyttade från Stockholm, där jag är född och uppvuxen, till Torsåker 1998. Utbildad undersköterska, även jobbat inom socialtjänst och kriminalvård.

  Ambitionen som politiker är att jobba för bättre villkor för våra äldre. Rätten till jämlik vård oavsett var man bor är min ledstjärna. Det är mycket som är bra i Hofors, men också mycket som kan förändras till det bättre. Kommunen står inför tuffa besparingskrav framöver, varför det är viktigt att det som görs är rätt prioriterat. Vi krist...

 • Ingemar Kalén

  Flyttade till Hofors 1980 från Falköping. Utbildad lärare i Umeå 1973 efter gymnasiestudier i Örnsköldsvik. Född i dåvarande Tanganyika, där jag bodde tillsammans med mina föräldrar, vilka engagerade sig framför allt i lepramission. Mesta tiden i mitt yrkesverksamma liv har varit inom skolans värld, där jag varit lärare och rektor bland annat på Värnaskolorna, Hofors. Slutade där 2009 i mars för att jobba med politik på heltid inom landstinget som oppositionsråd för kristdemokraterna. Där har...

 • Monica Klaussén

  Uppvuxen i Hofors och jobbar idag som lärare på Lugnetgymnasiet i Falun. Det som fyller min fritid är idag natur- och djurintresse. Fjällvandrar gärna och tillbringar höstarna i skog och mark för att plocka bär och svamp. Är idag aktiv i Naturskyddsföreningen och DHR. Mina hjärtefrågor är alla människors lika värde, där vi alla är varandras tillgångar. Barngrupperna på förskolan bör minskas. Inträdesjobb skall finnas för nyanlända och unga. Alla äldre ska ha en värdig ålderdom, med sjukvård n...