• Ingemar Kalén

    Flyttade till Hofors 1980 från Falköping. Utbildad lärare i Umeå 1973 efter gymnasiestudier i Örnsköldsvik. Född i dåvarande Tanganyika, där jag bodde tillsammans med mina föräldrar, vilka engagerade sig framför allt i lepramission. Mesta tiden i mitt yrkesverksamma liv har varit inom skolans värld, där jag varit lärare och rektor bland annat på Värnaskolorna, Hofors. Slutade där 2009 i mars för att jobba med politik på heltid inom landstinget som oppositionsråd för kristdemokraterna. Där har frågor kring tillgång till god hälso- och sjukvård oavsett var jag bor inom länet legat mig varmt om hjärtat.
    När jag nu i höst lämnar över ´stafettpinnen´ i rollen som regionråd till Jennie Forsblom, Edsbyn, hoppas jag att fortsättningsvis kunna vara till hjälp i samhällsfrågor på lokalplanet i Hofors.