• Redo att bekämpa brotten

  En av statens viktigaste grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man larmar. Därför vill vi utbilda och anställa fler poliser. Polisen ska ha resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. När människor utsätts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott så måste rättsväsendet agera. Och vi ska alltid stå på brottsoffrets sida. Det är det enda rimliga. Ändå är det inte alltid så i Sverige.

  För att förbättra tryggheten vill vi:

  • Förebygga brott genom att stötta familjer. Alla kommuner ska hjälpa föräldrar som behöver stöd.
  • Skärpa straffen. Grova brottslingar ska sitta i fängelse under lång tid så de inte kan begå nya brott.
  • Sverige behöver 10 000 fler poliser. Höj lönen så fler stannar. Avlasta dem så de kan bekämpa brott.
  • Slopa straffrabatterna. Idag finns åldersrabatt, mängdrabatt och många fler. De behöver avskaffas.
  • Slå tillbaka mot den organiserade brottsligheten. Inför anonyma vittnen och preventiv avlyssning.
  • Stoppa stöldligorna. Mellan 50 och 90 procent av allt stöldgods förs utomlands. Stärk tullen och gränskontrollen.
  • Motverka våldsbejakande islamism och hedersbrott.