• Redo att kapa vårdköerna

  Vårdköerna är rekordlånga. De har förvärrats av pandemin, men redan före dess hade de fördubblats under Stefan Löfvens regering. Ett viktigt skäl är att Sveriges vårdsystem är föråldrat. Danmarks vårdsystem är från 2007 och Norges är från 2002. Sveriges är från 1862.

  Istället för 21 olika regioner vill vi införa ett nationellt vårdsystem som våra grannländer redan gjort. Under tiden det sker, vill vi inrätta en nationell vårdförmedling som hjälper människor att få vård i en annan region, om du har väntat för länge i din egen.

  För att förbättra vården vill vi:

  • Låta staten ta över ansvaret för vården. 21 olika regioner fungerar inte längre.
  • Sveriges regering måste tillsätta stora resurser och fokusera på att beta av vårdköerna.
  • Sverige behöver fler vårdplatser. Vi vill införa en ersättning till de sjukhus som klarar målen.
  • Inför en nationell vårdförmedling för att snabbt börja komma tillrätta med vårdköerna.
  • Alla ska ha rätt till en fast läkarkontakt på en namngiven läkare.
  • Flera åtgärder för en förbättrad förlossnings- och eftervård.