Dags för pensionärer att få sänkt skatt!

Jimmy Loord skriver i Östran tillsammans med Ebba Busch Thor om att det är dags att ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer.
En pensionär med en pension på 18 000 kronor får med vårt förslag 463 kronor mer i plånboken varje månad och en pensionär med en pension på 22 000 får 726 kronor mer.

Skatter är nödvändigt för att finansiera den gemensamma välfärden och ska utformas så att de främjar ansvarstagande och arbete och samtidigt stödja sammanhållning och medmänsklighet. Samtidigt behöver skatter vara legitima för att inte tära på tilliten till samhället.

Det har funnits – och finns – tillfällen då skatter fått effekter som på ett eller annat sätt utmanat känslan av rättvisa. Vi menar att skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare bär sådana drag. Den uppfattas som orättvis, minskar legitimiteten för skattesystemet och bidrar till att förstärka skillnaden mellan grupper.

När Alliansregeringen tillträdde 2006 var utanförskapet betydande. Stora grupper stod, trots högkonjunktur, mer eller mindre permanent utanför arbetsmarknaden. Alliansen genomförde stora jobbreformer där jobbskatteavdraget – som gjorde det väsentligt mer lönsamt att arbeta – var bärande. För att reformen skulle bli tillräckligt stor för att bidra till att bryta utanförskapet lade vi fokus på drivkrafter att gå från utanförskap till arbete eller öka sin arbetstid. Pensionärer fick därför inte del av den stora skattelättnaden.

För oss kristdemokrater var det dock viktigt att när jobbreformer etablerats steg för steg sluta skattegapet mellan pension och arbetsinkomst. Alliansregeringen sänkte också på vårt initiativ skatten för pensionärer fem gånger med över 16 miljarder – med tonvikt på de lägsta pensionerna.

Trots storslagna vallöften från Socialdemokraterna har nuvarande regering bara genomfört en blygsam skattelättnad för pensionärer. I höstens regeringsbudget uteblev lättnader helt.

Vi kristdemokrater föreslog i vårt budgetalternativ ekonomiska förstärkningar för pensionärer om 5,7 miljarder – borttagen särskild löneskatt, fördubblat jobbskatteavdrag från 64 år, höjt bostadstillägg och skattesänkning.

Men vi menar nu att det är dags att fullt ut ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer och därmed slopa den så kallade pensionärsskatten. Pensionärerna fick stå tillbaka när jobbskatteavdraget infördes, men det är inte rimligt att upprätthålla denna diskrepans år efter år. Skatteskillnaden bidrar till att dra isär samhället.

En pensionär med en pension på 18 000 kronor får med vårt förslag 463 kronor mer i plånboken varje månad och en pensionär med en pension på 22 000 får 726 kronor mer.

Detta är en viktig reform för pensionärer, som under lång tid har fått stå tillbaka. Men vi menar också att det är en angelägenhet för hela samhället: reformen bidrar till mer av legitimitet för det offentliga och mer av sammanhållning över grupp- och generationsgränser. Det är därför en reform som Sverige behöver.

Ebba Busch Thor (KD), partiledare

Jimmy Loord (KD), riksdagskandidat


Politisk sekreterare – Kristdemokraterna i Region Kalmar län


Läs mer

Anders Andersson (KD), Järnforsen trappar ner – men är kvar som oppositionsråd.


Läs mer

Stafettväxling i riksdagen: Loord lämnar riksdagen – Brunegård efterträder


Läs mer

Du ska kunna lita på vården!


Läs mer

Varför röstar du på KD?


Läs mer

Utred fördelarna med att bygga nytt Västerviks sjukhus vid E22


Läs mer

Fixa LSS-haveriet Hallengren!


Läs mer

Välfärdslöftet – En budget för vård, omsorg och trygghet


Läs mer

Anders Andersson: -Trägen kamp för pensionärernas resor ger resultat!  


Läs mer

Brunegård: Glad och hedrad över förtroendet


Läs mer