KD Kalmar län: Riv upp Decemberöverenskommelsen!

Pressmeddelande

-Det är nu dags att riva upp Decemberöverens-kommelsen. Stefan Löfven har inte lagt sig vinn om att vårda den. Han tycks tro att man kan skriva på ett papper bara för att gömma det i en skrivbordslåda och sedan strunta i det.
Det säger Gudrun Brunegård, oppositionsråd i landstinget i Kalmar län och delegationsledare, efter möte med distriktsstyrelse och ombud inför nästa veckas riksting.

-Socialdemokraterna, med stöd av Miljöpartiet och Vänstern, river nu upp en rad reformer, som haft stort stöd bland befolkningen: Man reducerar ROT och RUT och vill begränsa möjligheterna till valfrihet i barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg. Man drar in gåvoskatteavdraget, i en tid då behovet av engagemang från civilsamhället är större än någonsin. På så sätt har Stefan Löfven helt omintetgjort lojaliteten med tankarna bakom Decemberöverens-kommelsen, säger Anders Andersson, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län.

-Vi är inte beredda att stillatigande stå och se på hur Stefan Löfven och hans samarbetspartners nu slår sönder allt det som Alliansen byggde upp och som gjorde Sverige till ett bättre land att leva i. Därför har en klar majoritet av distriktsstyrelse och ombud för Kristdemokraterna i Kalmar län beslutat att stödja de rikstingsmotioner som vill riva upp Decemberöverenskommelsen, säger Jimmy Loord, vice distriktsordförande.

För mer information:
Gudrun Brunegård, Oppositionsråd och delegationsledare (KD) Kalmar län
mobil. 070-581 52 78

Anders Andersson, Distriktsordförande (KD)
Mobil 070-2498212

Jimmy Loord, Vice distriktsordförande (KD)
076-1009014


Vitsippsbladet våren 2021


Läs mer

Du är vår bästa julklapp – Bli medlem!


Läs mer

Vitsippsbladet nr.2


Läs mer

Daniel Braw ny politisk sekreterare för KD!


Läs mer

Vitsippsbladet – Sommaren 2020


Läs mer

Anders Andersson (KD), Järnforsen trappar ner – men är kvar som oppositionsråd.


Läs mer

Stafettväxling i riksdagen: Loord lämnar riksdagen – Brunegård efterträder


Läs mer

Du ska kunna lita på vården!


Läs mer

Varför röstar du på KD?


Läs mer

Utred fördelarna med att bygga nytt Västerviks sjukhus vid E22


Läs mer