Välfärdslöftet – En budget för vård, omsorg och trygghet

Kristdemokraterna presenterade idag höstbudgeten som går under namnet ”Välfärdslöftet” med fokus på vård, omsorg och trygghet.

– Efter tre år med rödgrön regering ökar väntetiderna till vård och behandling, äldreboendeplatser saknas och polisen lider av bristande resurser. Detta är utmaningar som behöver tas på stort allvar. Med Kristdemokraternas budgetförslag återupprättar vi den tillgänglighet som vi tidigare haft. Stängda vårdplatser, dåliga arbetsvillkor och problem med att rekrytera kompetent personal har länge varit återkommande frågor för sjukvården i vårt län. Därför är KD:s prioriteringar på fler vårdplatser, en stärkt primärvård och förlossningsvård samt en återinförd kömiljard viktiga delar för att upprätthålla en god kvalitet för både patienter och personal. Ingen ska riskera att inte få vård på rätt nivå på grund av brist på vårdplatser eller sjuksköterskor, säger Gudrun Brunegård

– Vi är många som förfärats över hur regeringen hanterat den personliga assistansen. Flera personer i länet har drabbats hårt och jag har själv varit aktiv i att sätta press på regeringen att få till en förändring av både lagstiftning och praxis. Förutom ekonomiska satsningar behövs också en ny lagstiftning som säkrar att inte fler blir av med sin assistans. Kristdemokraterna tillför 3,3 miljarder i sin höstbudget för att bromsa den olyckliga utveckling som nu pågår. Det är inte rätt att spara på människoliv och barnfamiljer som har det tufft. Därför är denna satsning väldigt välkommen för att säkra att de som är i denna utsatta situation ska få den hjälp och det stöd som de behöver, fortsätter Jimmy Loord

– Vi genomför en omfattande satsning på barnfamiljerna. Barnbidraget har inte hängt med i utvecklingen. Förutom att vi säger ja till regeringens höjning så vill vi även stärka bostadsbidraget med upp till 600 kr/månad. Detta är välkommet för alla de barnfamiljer som har det tufft att få ekonomin att gå runt, säger Gudrun Brunegård

– Här hemma i länet så har vi noterat att polisen behöver mer resurser för att klara sitt uppdrag. Vi har också problemet med poliser som slutar sitt jobb pga orimliga arbetsförhållanden. Detta är en utmaning som vi behöver vända, annars avtar tilliten till samhället. Nationellt satsar vi för 10 000 fler poliser, vilket skulle innebära ca 200 fler poliser i Kalmar län. Av dessa poliser ska även kommunerna kunna knytas till kommunerna för en tydlig lokal förankring. För att stärka attraktiviteten så föreslår vi också en generell höjning av polislönerna med 5000 kr per månad för poliser i yttre tjänst samt utredningsverksamhet, avslutar Jimmy Loord

Här kan du läsa Kristdemokraternas budget i sin helhet:

Budgetmotion 2018 Kristdemokraterna


Du är vår bästa julklapp – Bli medlem!


Läs mer

Vitsippsbladet nr.2


Läs mer

Daniel Braw ny politisk sekreterare för KD!


Läs mer

Vitsippsbladet – Sommaren 2020


Läs mer

Anders Andersson (KD), Järnforsen trappar ner – men är kvar som oppositionsråd.


Läs mer

Stafettväxling i riksdagen: Loord lämnar riksdagen – Brunegård efterträder


Läs mer

Du ska kunna lita på vården!


Läs mer

Varför röstar du på KD?


Läs mer

Utred fördelarna med att bygga nytt Västerviks sjukhus vid E22


Läs mer

Fixa LSS-haveriet Hallengren!


Läs mer