• MOTION om pulskontroll för att förebygga stroke

  Till Kristdemokraternas riksting 2021 hade KD Senior lämnat in ett antal motioner.
  Nummer 5:09: Pulskontroll för att hitta förmaksflimmer och därmed spara liv och pengar i den svenska sjukvården, fick ett positivt bemötande.
  Efter en korrigering av ett begrepp ansågs den besvarad.
  Det är Seniorförbundet glada över, då förbundet, liksom Riksförbundet HjärtLungs rapport visar att personer med oupptäckt hjärtflimmer riskerar att drabbas av stroke.
  En pulskontroll vid besök i vården är en väg att gå för att upptäcka personer i farozonen.

  Läs anförandet som Birgitta Södertun, 1 vice förbundsordförande, höll på rikstinget:

  Ordförande och kära KD-vänner.
  Var 17:e minut får någon i Sverige stroke och tyvärr är det en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige.
  En känd riskfaktor är förmaksflimmer. Obehandlat löper den som drabbats av flimmer i hjärtat fem gånger så stor risk att drabbas av en stroke. Samhällskostnaden för ett enda strokefall uppgår i genomsnitt till över 800 000 kr och stort mänskligt lidande.
  Därför är det angeläget att vi nu börjar arbeta för att upptäcka förmaksflimmer för att undvika, stroke och för tidig död. Då är mycket vunnet, naturligtvis för den enskilde men även för samhället i stort.
  En ny rapport från Riksförbundet HjärtLung visar att runt 100 000 personer i Sverige går runt med ett oupptäckt flimmer i hjärtat och därmed är i riskzonen för att drabbas av en stroke. Förmaksflimmer är inte svårt att upptäcka men man måste leta.
  Ett viktigt steg för att hitta personer som är i riskzonen är att mäta pulsen och därmed upptäcka oregelbunden hjärtrytm.
  Därför föreslår vi att patienter som är över 65 får pulsen kontrollerad i samband med besök i vården, så kallad opportunistisk screening (och inte som vi skrev i motionen systematiska screening viket innebär att man kontrollerar alla över 65. Det var alltså inte det vi avsåg när vi skrev motionen.)
  Om pulsen är oregelbunden utförs EG direkt och vid behov även ytterligare någon gång och behandling kan sättas in vilket leder till att antalet strokefall kan begränsas.
  Tack till partistyrelsens omformulering att verka för en opportunistisk screening av förmaksflimmer för personer över 65 år i svensk primärvård och därmed anse motionen besvarad.