• Välkommen till webbinarium om vår politik

  Den 25 augusti presenterar KD Senior vårt nya politiska program. Det sker genom ett Zoombaserat webbinarium. (Länk nedan.) Lars O Molin, förbundsordförande, och Birgitta Södertun, 1 vice förbundsordförande, redogör för programmet som innehåller åtta rubriker med flera vassa förslag och krav för en bättre seniorpolitik. KD Senior arbetar för alla åldrar, för dagens seniorer och framtidens. Acko Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott och Kristdemokraternas äldrepolitiska...

 • På gång…

  Aktuellt En politik med seniora ögon är rubriken på den politiska rapport KD Senior antog på Seniortinget i maj 2021. Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp ur förbundsstyrelsen ledd av Birgitta Södertun, 1:e vice förbundsordförande. Den bygger på en seniorpolitik med ett brett perspektiv på åldrandet med livskvalitet och värdighet. Rapporten blir ett viktigt underlag i valrörelsen.

  Ålderism, den negativa synen på åldrande och äldre är tyvärr utbredd i Sverige och det måste vi ändra ...

 • Nytt nummer av SeniorAktuellt ute nu!

  Nytt nummer av SeniorAktuellt ute nu!

  Tillsätt en överläkare med medicinskt huvudansvar för äldreomsorgen, på prov i ett 20-tal kommuner! Ett förslag bland flera i Kristdemokraternas budgetmotion och som gillas av KD Senior. Kräv din plats! Ebba Busch uppmanar seniorer att stå på sig. Vad händer egentligen i Pensionsgruppen? Du får svar i SeniorAktuellt som finns att läsa här:

  Klicka här för att läsa och ladda ned tidningen som PDF

   

 • KOMMUNERNA MÅSTE FÅ ANSTÄLLA LÄKARE. ÄNDRA LAGEN!

  Kristdemokratiska Seniorförbundet har hållit årsstämma 2020 och antagit följande uttalande:

  KOMMUNERNA MÅSTE FÅ ANSTÄLLA LÄKARE. ÄNDRA LAGEN!

  CORONAPANDEMIN har visat på bristerna i omsorgen och vården av seniorer. Flera brister har sin grund i Ädelreformen från början av 1990-talet. Kommunernas inriktning är främst omsorg. Sjukvård är regionernas ansvar. Omsorg är viktigt men vården på boenden har blivit eftersatt. Det har blivit allt tydligare med åren då äldre på särskilda bo...

 • Politik med seniora ögon

  Månadsbrev från förbundsordföranden oktober 2019

  Nyss hemkommen från Stockholm och sammanträde med KD Seniors förbundsstyrelse är jag full av inspiration. Vi har en styrelse som vill både utveckla och vårda. Det är fantastiskt med en styrelse som tar på sig olika uppdrag!

  Vi har idag dykt ner i vår ekonomi. Vi har knappa resurser men vi kommer att förvalta våra tillgångar väl. SeniorAktuellt kommer att i höst komma ut med ett fullödigt nummer med tema boende för äldre. Rikstings...

 • Hög tid för en allmän debatt om pensionerna!

  Våra pensioner borde vara en av de viktigaste politiska frågorna. Det är något son berör alla åldrar, både seniorer och unga. Men var förs debatten om vad som ska hända med pensionerna? Är pensionssystemet så komplexet så att de politiska partierna inte vill debattera det?

  Det orangea kuvertet som dimper ned i brevlådan varje år ger många ångest och del vägrar till och med att öppna det. Oro finns, inte minst i en yngre generation, för hur stor pensionen ska bli.

  Ett nytt riksda...

 • Ett starkt civilsamhälle behövs mot ensamhet

  Nerikes Allehanda har i en artikelserie på fyra artiklar belyst olika former av ensamhet. Vi är glada att problemet lyfts och som artiklarna visar kan ensamhet ta sig olika uttryck. Det kan vara som Matilda i övergången mellan ung och vuxen när alltfler vänner får familj, det kan vara som Christoffer då en anhörig dör, det kan handla om psykisk ohälsa eller att annat tar tid och kraft eller det kan helt enkelt handla om att alltfler vänner och släktingar avlidit och att man därigenom fått ett...

 • Lars O Molin förbundsordförande

  Lars O Molin valdes till  förbundsordförande vid KD Seniors årsmöte 26 april. Samtidigt avtackades Leif Hallberg efter nio år som förbundsordförande. Han fick utmärkelsen Hedersordförande för sitt mycket uppskattade arbete.

  Lars O Molin är bosatt i Örebro och har varit vice förbundsordförande. Han har en gedigen och lång erfarenhet från kommunalpolitiken. Bland annat som KF-ordförande och  kommunalråd i Örebro. Lars har varit ordförande för Kristdemokraternas Kommunpolitiska råd. Dessu...

 • Nyhetsbrev nr: 3

  Kristdemokratiska Seniorförbundets nyhetsbrev nr 03, 2019

  Kristdemokratiska Seniorförbundets nyhetsbrev nr 03, 2019 Seniorförbundets e-nyhetsbrev speglar, i ett urval, det aktuella debatt- och nyhetsflödet i främst seniorpolitiska frågor. De åsikter som återges motsvarar inte nödvändigtvis Seniorförbundets ståndpunkter. Trevlig läsning!

  Läs hela nyhetsbrevet här, via denna länk!

 • Ensamhet och ålderism – vi kan bättre!

  Välkommen på KD Seniors seminarium i Örebro! Jakob Forssmed, 1 vice partiledare, talar om vad civilsamhälle och politiker kan göra för att bryta ofrivillig isolering bland äldre i Sverige. Hans Eklind, riksdagsledamot och Gunbritt Parsmo, KD Senior Örebro,  kommenterar.

  Datum: 29 mars 2019

  Tid: 09.00-10.30

  Plars: Conventum, Örebro.

  Obs!

  Fritt inträde med obligatorisk anmälan Ersättning för resa ingår ej!

  Man behöver inte vara anmäld till Kristdemokrat...