• Ordförandebrev

  NU LADDAR VI FÖR 2022!

  Bästa Seniorvän!
  Vi är många som har stora förväntningar på att det ska ske viktiga förändringar under 2022. Det är valår och vi tror och hoppas på ett nytt styre i Sverige.
  När jag läser den ekonomiska motionen som vann riksdagens gehör ser jag det tydliga kristdemokratiska genomslaget. Det bådar gott för den nya regeringen som ska tillträda efter valet!
  Förutom en ny politisk ledning längtar vi alla efter att pandemin ska ta slut. Den ligger över oss och lägger hinder som många gånger är deprimerande.
  KD Senior laddar för 2022! Vi lanserade vårt seniorpolitiska program En politik med seniora ögon i augusti 2021. Du hittar det på vår hemsida, kdsenior.se. Programmet innehåller konkreta förslag som kan omsättas i kommuner, regioner och på riks.
  I inledningen till programmet skriver jag och 1:e vice förbundsordförande Birgitta Södertun: ”Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) verkar för att genom politiska reformer främja äldre medmänniskor intressen, rättigheter och bestående livskvalitet. Varje människa är en unik och oersättlig individ som har samma absoluta och okränkbara värde oavsett ålder”.
  Den 31 mars inbjuder KD Senior till Seniorting med bland annat ett seminarium om pensioner. Partiet kommer då att redovisa sina ståndpunkter inför valet. Ebba Busch och Hans Eklind, ledamot av den parlamentariska pensionsgruppen, kommer att presentera partiets syn. Med på seminariet kommer också Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, och Lars Gustafsson, tidigare ledamot i pensionsgruppen.
  Seminariet äger rum i Karlstad. Alla är välkomna och resan till Karlstad kommer säkert att löna sig.

  Allt gott inför den vår, med dess ljusa dagar och spirande liv, som snart är här!

  Lars O. Molin
  Förbundsordförande