• Ordförandebrev

  Maj 2024

  FÖR FRIHET OCH TRYGGHET I ETT EUROPA MED TYDLIGA GRÄNSER

  SOM NYVALD förbundsordförande på Seniortinget 2 maj i Västerås, vill jag börja med att tacka avgående ordförande Lars O Molin för hans gedigna arbete under fem år.

  Mitt omedelbara fokus är att Kristdemokraterna ska göra ett bra val till Europaparlamentet på temat Gränser och Frihet. Vi behövs för ett starkt och fokuserat EU, där fred och frihet och stödet till Ukraina är så viktigt. Ett annat område där EU kan bidra på ett avgörande sätt är när det gäller att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten, inte sällan något som drabbar många äldre. Här måste vi agera gemensamt för att knäcka gängen.

  Antibiotikaresistens är ett annat område där vi kan arbeta tillsammans. Däremot ska EU inte lägga sig i hur vi brukar den svenska skogen. EU ska inte heller lägga sig i den svenska arbetsmarknaden, som att reglera arbetstider eller föräldraförsäkringen.

  Förtidsröstningen börjar 22 maj och 9 juni är det valdag.

  UPPMANA människor att ta del av informationen och gå och rösta! Det gäller inte minst den unga generationen. Nu arbetar vi hårt tillsammans i valrörelsen för ett starkt och tryggt Europa där våra gränser skyddas och friheten får blomstra.

  Birgitta Södertun
  förbundsordförande
  KD Senior

  Här hämtar du KD Seniors valfolder