• Sommarbrev juni 2021

  I denna ljuva sommartid…

  Sommaren 2020 bet vi ihop tänderna. Pandemin pågick. I slutskedet trodde vi och föga anade vi att ett år av restriktioner väntade oss. Nu verkar det dock lätta. Det tackar vi inte minst vaccinet för.

  För KD Senior har det varit ett annorlunda år. Programverksamheten har på de flesta håll varit vilande. Digitala möten har dock till viss del varit vår räddning.

  För oss i förbundsledningen och i flera distrikt har det varit en tid för planering och förberedelser för det kommande valåret. Ett politiskt seniorprogram är utarbetat. Läs om huvuddragen här bredvid. Vi står rustade att möta många av de frågor som väljarna har. Det är en stor grupp som är seniorer, närmare 30 procent av väljar-kåren!

  För en tid sedan deltog jag som Kristdemokraternas representant i Äldre riksdagen, som arrangeras av de största pensionärsorganisationerna och till vilken riksdagspartierna var inbjudna. Jag blev då varse hur långt och väl vår egen seniorpolitik är utvecklad.

  Jag vill önska er alla en god och skön sommar! Vi ses på barrikaderna när dagarna åter blir kortare och mörkare!

  Lars O. Molin
  Förbundsordförande
  KD Senior