• Förtroendevalda 2022-2026

  Kinda kommun 2022-2026

  I valet till kommunfullmäktige i Kinda 2022 så fick Kristdemokraterna 6,86 % av rösterna. Det gav oss följande representation i nämnder och styrelser i Kinda kommun för mandatperioden 2022-2026.

  Kommunfullmäktige (tom 14 okt 2026)
  Lena Käcker Johansson, ledamot, ordförande
  Anna Karlsson, ledamot
  Jörgen Kalmendal, 1:e ersättare
  Petra Kjellgren, 2:e ersättare

  Kommunfullmäktiges valberedningen (tom 14 okt 2026)
  Anna Karlsson, ledamot

  Kommunfullmäktiges arbetsgrupp Utveckling Kinda (from 21 nov 2022)
  Lena Käcker Johansson, ledamot

  Kommunstyrelsen (from jan 2023)
  Jörgen Kalmendal, ledamot
  Börje Karlsson, ersättare

  Bildningsnämnden
  Max Dahlgren, ersättare
  Marita Forsman, ersättare

  Vård- och Omsorgsnämnden
  Anna Karlsson, ledamot
  Carin Olsson, ersättare

  Samhällsbyggnadsnämnden
  Petra Kjellgren, ledamot
  Ture Nilsson, ersättare


  Region Östergötland 2022-2026
  Valkrets 3 Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping

  I valet till regionfullmäktige i Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping valkrets 2022 så fick Kristdemokraterna 10,05 % ”hela regionen 8,31 %” av rösterna. Det gav oss följande representation i nämnder och styrelser i Region Östergötland för mandatperioden 2022-2026.

  Regionfullmäktige
  Lena Käcker Johansson, ledamot

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
  Lena Käcker Johansson, ersättare

  Hälso- och sjukvårdsnämndens behovsstyrningsberedning nr 1
  Lena Käcker Johansson, ledamot, ordförande

  Styrelsen för AB Kinda kanal (>>) ”ord. Bolagsstämma 2023-2027
  Lena Käcker Johansson, ledamot, ordförande