• Vårt parti

  Kort om Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle där alla tar ansvar och bryr sig om varandra. Våra mest prioriterade områden är barn och familj, jobb och äldres ekonomi, vård och omsorg samt trygghetsfrågor.

  Vi vill göra Sverige till världens bästa land att växa upp i. Vår politik kännetecknas av vår syn på familjens betydelse, på det civila samhällets viktiga roll och politikens gränser.

  Vårt partinamn berättar vad vi står för – en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. En vanlig missuppfattning är att man måste vara troende för att vara med. Det är fel. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.

  Fakta om partiet:

  • Partiets ordförande heter Ebba Busch.
  • Vi har 22 riksdagsledamöter.
  • Kristdemokraterna fick sitt första riksdagsmandat 1991. I det senaste riksdagsvalet fick Kristdemokraterna 6,32 % av rösterna. Vi har drygt 20 000 medlemmar. Vi är organiserade i 26 distrikt. Ett distrikt omfattar oftast ett län. Kristdemokraterna är representerade i 236 kommuner. Våra lokala representanter hittar du här.
  • I partiet finns också ett kvinnoförbund, ett ungdomsförbund, ett studentförbund och ett seniorförbund.
  • År 2005 startade organisationen KIC – Kristdemokratiskt Internationellt Center  som arbetar med demokratibistånd. De stödjer andra kristdemokratiska partier. I diktaturer stöttar de demokratirörelser som befinner sig i opposition.
  • År 2019 startade förbundet Öppna Kristdemokrater upp, och som är Kristdemokraternas egna hbt+organisation.
  • Kristdemokraterna är representerat i EU-parlamentet av Sara Skyttedal och David Lega. På europeisk nivå utgör Kristdemokraterna en del av EPP – European People´s Party – en sammanslutning av kristdemokratiska partier i Europa.

  Mer information om partiet finner du på
  Kristdemokraterna