• EU-val: Gränser & Frihet

    Den här valrörelsen kommer du höra två ord upprepas från Kristdemokraterna: Gränser och frihet.

    Du vet det lika väl som jag. När vi försöker gör allt på en och samma gång blir resultatet sämre. Så är det även med EU. Ju mer EU försöker göra, desto mindre blir bra.

    EU måste kunna fokusera på det som bara EU kan hanteras. Beslut som du kan ta vid ditt köksbord behöver inte flyttas till Bryssels skrivbord. För att bevara ett stark stöd för EU, behöver vi se till att EU lyckas med sitt kärnuppdrag och låter bli annat. Annars förlorar vi vår frihet och äventyrar Europas fred. Det kan låta stort, men med krig i EU:s direkta närhet behöver vi påminna oss om att EU i grunden är ett fredsprojekt. Och det här fredsskapande uppdraget är för viktigt för att drunkna i frågor som inte hör hemma på överstatlig nivå.

    Vi behöver en tydlig gräns för när beslut ska tas under den svenska flaggan. Och när det blir bäst att beslutet fattas under EU-fanan. Det är gränser som värnar vår frihet och Europas fred. Och det här kallar jag för att rösta blågult.

    En röst på Kristdemokraterna är en röst för gränser och frihet. En röst för Sverige och en röst för EU i en svår tid.