• EU-VALET: Ställ dina frågor till oss på Gustav Adolfs torg!

  EU-valet närmar sig och veckorna fram till valdagen, söndagen den 9 juni håller vi valstuga på Gustav Adolfs torg. Välkommen att komma förbi och samtala eller ställ frågor till dina kristdemokratiska företrädare i Malmö om EU-valet, politik i allmänhet eller hur du engagerar dig i Kristdemokraterna Malmö.

  Kristdemokraterna går till val på Gränser och Frihet.
  Gränser och Frihet – 46 förslag för ett starkt, tryggt och fritt Europa. Ett Europa för fler jobb, konkurrenskraft och fossilfri omställning. Ett Europa som har tyngd nog att hålla gränsen mot Putins aggressioner och som outtröttligt stöttar ett fritt Ukraina. Ett Europa som tar värderingskampen och sätter gränser för hot, hat och antisemitism.

  Ett EU som försöker göra allt, kommer dock inte klara sitt kärnuppdrag.
  Vi befinner oss just nu i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det finns ingen större eller mer avgörande fråga för Europas framtid än frågan om Ukrainas rätt till fred, frihet och självbestämmande. Vi behöver också motarbeta den antisemitism som just nu drabbar judar i Europa. EU behöver verka för en stramare migration genom ett kvotflyktingsystem där asyl söks utanför Europa.
  Beslut som fattas bäst vid svenska köksbordet ska inte fattas vid Bryssels skrivbord. Vi behöver bygga ett Europa som står på familjernas och barnens sida. Där vi stöttar familjer och barn genom att gemensamt sätta gränser för techjättarnas makt över våra barns frihet på nätet.

  Vi behöver också säkra ett livskraftigt skogs- och jordbruk. EU ska inte detaljreglera den svenska skogen. EU ska inte heller lägga sig i den svenska arbetsmarknaden – reglera arbetstider eller föräldraförsäkringen.

  Genom att lägga din röst den 9 juni tar du ansvar för Europa. Vi vill se ett Europa där varje land har sin identitet och suveränitet, samtidigt som vi samarbetar för att nå gemensamma mål och slår vakt om våra europeiska värderingar.

  Rösta för ett Europa där våra gränser skyddas och friheten får blomstra. Rösta den 9 juni – rösta blågult – rösta Gränser och Frihet.