• Skapa en framgångskultur i skolan

    Skolinspektionen levererade för en tid sedan sin rapport ”En skola med tilltro lyfter alla elever – Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2011.” Det är (ännu) en dyster läsning om den svenska skolan vi får ta del av. I rapporten konstateras att majoriteten av Sveriges grund- och gymnasieskolor brister i sina kunskapsresultat, att det är långt kvar till en trygg skolmiljö för alla och att många elever hålls tillbaka i sin utveckling.

    Så långt ä...