• Regeringens ignorerande av Malmö under de senaste åren är oacceptabel

  Debattartikel publicerad i Sydsvenskan den 8 september 2017.

  Inför det kommande valåret presenterar företrädare för de fyra allianspartierna i Malmö gemensamma förslag för att stoppa brottsvågen i staden.
  Under flera års tid har Malmöborna kunnat se en eskalerande våldsutveckling och en organiserad grov brottslighet som växer sig allt starkare i staden.
  Vi har suttit ner med frustrerade och uppgivna poliser som går på knäna och som beskriver en i det närmaste hopplös situation. Poliser som utan tillräckligt stöd i lagen, med små resurser och för få kollegor, går till jobbet varje morgon och gör stora insatser. Vi har även träffat åklagare som ser högar med ärenden växa. Grovt bedrägeri och misshandel i hemmet är exempel på brott där inte en enda åtgärd vidtagits på över ett år.

  Otryggheten splittrar Malmö och människorna i staden. Roten till brottsligheten är det utanförskap som växer sig större på grund av kravlösa bidragsutbetalningar och en skola som sviker de elever som har sämst förutsättningar.
  Brottsligheten är lokal men ansvaret för polisen och brottsbekämpningen är nationell. Regeringens ignorerande av Malmö under de senaste åren är oacceptabel.
  Idag presenterar vi sex förslag som kräver åtgärder på riksnivå – åtgärder som kan minska brottsligheten i Malmö.

  1. Fler poliser nu.
  Malmö kan inte vänta på att regeringen ska utbilda fler poliser. Det krävs en omedelbar permanent förstärkning av polisen i Malmö för att möta den allvarliga utvecklingen kring våld och narkotika men också för att kunna bistå åklagarväsendet med de tusentals ärenden som ligger på hög.

  2. Vapenamnesti.
  Antalet vapen på Malmös gator måste minska. Enligt Malmöpolisen finns det ett stort behov av en vapenamnesti men det tar ett år att planera en sådan. En nationell satsning på Malmö i frågan borde kunna göra att en vapenamnesti kan ske snabbare än så.

  3. Stramare häktningsregler
  Idag försätts misstänkta på fri fot även vid relativt grova brott. Särskilt illa är det när det gäller ungdomar 15–18 år där frigivning snarare är regel än undantag. Ungdomar i dessa åldrar används därför av äldre kriminella som sysslar med grov organiserad brottslighet. Samtidigt med att reglerna för häktning stramas upp måste antalet platser på LVU-hem bli fler och socialtjänstens insatser ske snabbare.

  4. Kronvittnen.
  I kampen mot den grova organiserade brottsligheten kan kronvittnen, kriminella som vittnar mot sina medbrottslingar mot att de får sänkta straff, vara av stor betydelse. Därför vill vi utreda om ett sådant system är möjligt. Om det blir verklighet måste vittnesuppgifter också styrkas av annan bevisning.

  5. En ny brottskategori – våld mot alarmeringstjänstpersonal.
  Personal i räddningstjänsten och sjukvården omfattas idag inte av samma skydd som till exempel poliser eftersom de inte utför någon myndighetsutövning. Det bör ändras så att våld eller hot mot personal inom räddningstjänsten och sjukvården straffas lika hårt som våld eller hot mot poliser.

  6. Kommunala poliser.
  För att stärka långsiktigheten i trygghetsarbetet och öka tryggheten behöver Sverige återinföra möjligheten att inrätta lokala polisstyrkor. Med en kommunal polisstyrka som fokuserar på ordningshållning och brottsförebyggande arbete kan den statliga polisen få tid till annat viktigt arbete. I väntan på att staten möjliggör för kommunala poliser vill alliansen i Malmö se omfattande satsningar på fler kommunala ordningsvakter i bostadsområdena och på andra offentliga platser.
  Det är dags att regeringen börjar bry sig om fler delar av Sverige än Stockholm.

  Torbjörn Tegnhammar (M)
  Ewa Bertz (L)
  Torsten Elofsson (KD)
  Niels Paarup-Petersen (C)