• Sestrajcic måste avgå

  Debattartikel publicerad i Sydsvenskan 130518.

  Daniel Sestrajcic, ordförande för Vänsterpartiet i Malmö och ordförande för Malmös kulturnämnd, uppmanar till demonstrationer mot och bojkott av staten Israel.

  Malmö är känt som en stad präglad av antisemitism. Ilmar Reepalus uttalanden om Israel, Malmöpolitikern Adrian Kabas ledare i den socialdemokratiska tidningen Tro och Politik om en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning, och de många attentaten mot judiska lokaler i staden har bidragit till detta.

  Att israeliska journalister för några dagar sedan fick stå ut med att antisemiter ropade ”Bomba Israel” är ett annat exempel på hur närvarande Israelhatet och antisemitismen är i Malmö.

  Daniel Sestrajcic inte bara förstärker bilden av Malmö som en antisemitisk stad utan visar också tydligt Vänsterpartiets stora roll när det gäller att sprida antisemitism i staden.

  Sestrajcic och hans kamrater deltar i de demonstrationer som arrangeras mot Israel i samband med Eurovisionutan tanke på att de israeler som kommer till Eurovision Song Contest också är människor, och inte får utsättas för fysiska och psykiska övergrepp. I Malmö har vi dessutom sett hur lätt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och andra vänsterorganisationers Israelkritik förvandlas till judekritik och sedan på nytt kallas för Israelkritik. Detta väljer Sestrajcic att glömma när han sätter igång hetsen inför Eurovision Song Contest.

  Vi vill inte här gå i polemik med Sestrajcic. Att Israel är den enda demokratiska staten i Mellanöstern talar sitt tydliga språk. Däremot blir vi ytterst bekymrade över hur Israelhatet och antisemitismen fortsätter att sprida sig i Malmö. Än mer osmakligt är det när ordföranden för Malmös kulturnämnd uttalar sig så som Sestrajcic gör.

  Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och andra vänsterorganisationers sätt att kritisera Israel blir mer än en kritik. Bakom agerandet gömmer sig en motbjudande antisemitism, där kritikerna sällar sig till organisationer och individer som ofta bombarderar Israel och dess befolkning med verbala angrepp och till och med stödjer terroristorganisationer. Till exempel har Daniel Sestrajcics kollega, Ung Vänsters förre ordförande Ali Esbati, givit ekonomiskt bidrag till den palestinska terroristorganisationen PFLP.

  Det är en högst bekymmersam och antisemitisk kultur vi bevittnar inom olika vänsterorganisationer.

  Eurovisions tema för i år är ”We are one” för att visa en inkluderande gemenskap. Genom sina uttalanden väljer Sestrajcic att utesluta världens enda judiska stat ur denna gemenskap. Han väljer att inte bara bekräfta bilden av Malmö som en antisemitisk stad, utan bidrar genom sitt agerande till ökat våld, hot och kränkningar mot Malmös judar och de israeler som besöker Malmö.

  Hans uttalande och agerande på Israels årsdag den 14 maj legitimerar fortsatt kriminellt beteende och agerande mot judar i vår stad. Att en sådan person ska representera Malmö är oacceptabelt och vi kräver därför att Sestrajcic avgår med omedelbar verkan.

  Ardavan Khoshnood är ledamot i Malmös polisnämnd och styrelseledamot i KD Malmö.
  Richard Jensen är ordförande för KD Malmö.
  Mattias Grängzel är förste vice ordförande för KD Malmö.