• Styrelsepresentation: Ersättare Josef Ander

  Under kommande veckor kommer vi presentera Kristdemokraterna i Malmös styrelse här på vår hemsida och på vår facebooksida. Idag fortsätter vi med vår sjunde presentation. Alla presentationer kommer ni finna via denna länk när vi är färdiga.

  3C4DE0FD-3B9ACA00-1-DSC_0963
  Josef Ander, Ersättare

  Född: 1983
  Bor: Västra Kattarp
  Sysselsättning: Polis
  Politiska intresseområden: Rätts- och säkerhetspolitik, skolpolitik, familjepolitik
  Politisk/filosofisk förebild: Nelson Mandela
  Politikens viktigaste uppgift: Se och lyfta de svagaste i samhället som annars inte syns eller hörs.
  Bästa bok: Bibeln
  Bästa musik: Delirious
  Bästa film: Braveheart
  Jag är kristdemokrat för att:
  … jag tror på familjerna som den viktigaste grundstenen i samhället. Civilsamhället är så mycket större än kommun och stat och människorna själva är de som bäst fattar kloka beslut om sina egna liv.
  E-post: josef.ander@kristdemokraterna.se