• Styrelsepresentation: Ledamot Victor Landing

  Under kommande veckor kommer vi presentera Kristdemokraterna i Malmös styrelse här på vår hemsida och på vår facebooksida. Idag fortsätter vi med vår tredje presentation. Alla presentationer kommer ni finna via denna länk när vi är färdiga.

  landingweb
  Victor Landing, Ledamot

  Född: 1993
  Bor: Gamla Väster
  Sysselsättning: Studerar
  Politiska intresseområden: Familjepolitik, arbetsmarknadspolitik och integrationsfrågor.
  Politisk/filosofisk förebild: Margaret Thatcher, Niccolò Machiavelli
  Politikens viktigaste uppgift: Att fungera som mekanismen mellan människor och samhälle så att det skapas förutsättningar för människor att kunna forma sina egna liv.
  Bästa bok: The Sun Also Rises
  Bästa musik: Oasis, Beady Eye, Noel Gallaghers High Flying Birds
  Bästa film: Donnie Darko
  Jag är kristdemokrat för att:
  … j
  ag tror på familjernas och individernas möjlighet att forma sina egna liv utan att staten ska gå in och detaljstyra. Jag tror på den tydliga och borgerliga politik som Kristdemokraterna står för. Jag är kristdemokrat för att jag tror att samhället är så mycket större än staten.
  E-post: victor.landing@kristdemokraterna.se
  Twitter: @victorlanding