• På gång

  25 mars
  KD-gruppen sammanträder kl. 18.30

  29 mars
  Partiavdelningens styrelse sammanträder kl.16.00

  29 mars
  Kommunfullmäktige sammanträder kl. 19.00

  10 april

  Kristdemokraternas distriktsstämma kl. 10.00

  12 april

  KD-gruppen sammanträder kl. 18.30