• Vår politik

  Markaryd – en bra kommun att växa upp i!
  Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla.

  Föräldrar och barn behöver mer tid med varandra. Familjerna ska själva få välja det liv som passar dem bäst. Förskolan är viktig, men vi vill också stärka familjedaghemmen och skapa ökade valmöjligheter med barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag.

  Vi nöjer oss inte med mindre än riktigt bra barnomsorg och skola. Varje barn ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

  Skolan ska ge kunskap för arbetslivet, men också bildning för hela livet. Duktiga lärare ska ges goda utvecklingsmöjligheter och bra lön.

  Mobbing, kränkande behandling, klotter och dålig skolmiljö är inte acceptabelt. Därför satsar vi på renoverade och nybyggda skollokaler. Detta ger förutsättningar för goda resultat!

  Men kommunen kan inte göra allt. Vi kristdemokrater vill fortsätta arbeta tillsammans med föreningar och andra delar av det civila samhället för ett ännu rikare kulturliv och fler fritidsaktiviteter för alla åldrar.

  Det är vårt gemensamma ansvar att värna om en god miljö. Vi vill fortsätta arbeta för inbjudande och vackra miljöer och för att det ska vara tryggt att bo i hela kommunen.

  Så gör vi tillsammans Markaryds kommun till en riktigt bra kommun att växa upp i!

  Ett bra liv – hela livet!
  När vi blir äldre blir krämporna fler. Kroppen säger ifrån och vi behöver kanske hjälp med det vi tidigare klarade själv. Men vi är fortfarande de vi är, oavsett ålder, och med rätt att bestämma över våra egna liv.

  Vi vill att alla ska kunna leva ett värdigt liv utifrån sina egna förutsättningar och med inflytande över den egna vardagen. Man ska själv få bestämma vad man behöver hjälp med och kunna påverka både vilka tider man får hjälp och vem som kommer. Vi ställer höga krav på en trygg och värdig äldreomsorg, inte minst i livets slutskede. Personalen ska ha kompetens och kunna ge den hjälp som behövs. Man ska få bra mat och det ska
  finnas tid för såväl gemenskap kring matbordet som andra aktiviteter.

  Även insatser som görs av familj, vänner, kyrkor och andra ideella krafter är viktiga. Därför vill vi förbättra stödet till dem som vårdar sina anhöriga. Kristdemokraterna lovar att arbeta för att vi ska kunna leva ett värdigt och bra liv – hela livet.

  Livskraftiga företag ger jobb!
  Ett bra näringslivsklimat ger jobb, tillväxt och framtidstro. Livskraftiga företag skapar förutsättningar för de resurser vi politiker får förtroende att fördela till välfärden.

  Efter tolv år med Kristdemokraterna är näringslivsklimatet i Markaryds kommun bättre än någonsin. Vi kommer aldrig att slå oss till ro, utan fortsätta arbeta för att förbättra villkoren för både små och stora företag.

  Vi ska skapa förutsättningar för en stärkt entreprenörsanda och uppmuntra idéer som skapar nya jobb. Vi vill utveckla gymnasieutbildningen, inrätta fler lärlingsprogram och öka samverkan mellan skolan och näringslivet. Det är viktigt för att tillgodose företagens behov av kompetent arbetskraft och för att underlätta för unga människor att få jobb.

  Vi är övertygade om att en attraktiv boendemiljö och en god kommunal service är avgörande för att företag ska etablera sig och kunna växa. Så får vi fler jobb – och fler invånare – i Markaryds kommun!

  Det här, och mycket mer, vill Kristdemokraterna göra i Markaryd:
  • Garantera valfrihet genom vårdnadsbidrag, barnomsorgspeng och dagbarnvårdare.
  • Satsa på kvalitet i förskola och på fritids.
  • Elevernas resultat i skolan ska förbättras.
  • Erbjuda äldre att själva få välja ur ett rikt utbud av service.
  • Utveckla social samvaro för äldre.
  • Samverka med polis m.fl.för att minska brottsligheten.
  • Utveckla samarbetet för att arbetslösa lättare ska få jobb.
  • Ge företagen bättre villkor med bra service och snabb handläggning.
  • Det ska gå att åka tåg till Halmstad.
  • Alltid arbeta engagerat för kommunens bästa.