Nej till ogenomtänkt omorganisation

Under vårens sista kommunfullmäktigesammanträde behandlades ärendet om en omorganisation inom stadsbyggnadsområdet, något som Mölndals-Posten nu skriver om.

Kristdemokraternas ståndpunkt var att även om det inte är fel med omorganisationer i sig var detta förslag väldigt dåligt genomarbetat. Som kristdemokrater så värnar vi skattebetalarnas pengar och de anställda i kommunens välbefinnande. Att då rösta igenom förslaget som fått kritik från både fack och anställda var för oss främmande.

Vi kristdemokrater yrkade på en återremiss, så förslaget kan utredas ytterligare, något vi fick med oss L, C, MP och V på.